רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
 
Type of Product
Secondary Classificaton
נכון ל-23/09/2021
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceType
      
ISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1,758.94
2.15%
412.90
מניות373019אאורה
Market Maker Appointed for Security אאורה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
14.40
-0.12%
101.48
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
249.01
0.01%
106.44
איגרות חוב3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
99.82
איגרות חוב3730579אארה.ק16
אאורה אגח טז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
105
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
105.66
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
219.44
1.34%
785.70
מניות1171818אבגד
Market Maker Appointed for Security אב-גד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
28.88
-0.08%
106.98
איגרות חוב1171743אבגד.ק1
אב-גד אגח א
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
23.43
6.51%
176.70
כתבי אופציה1175314אבגד.א1
אב-גד אופ 1
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
36.97
0.85%
262.30
מניות1100957אבגל
Market Maker Appointed for Security אבגול
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
352.25
0.36%
107.98
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
180.07
0.81%
91.80
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
404.44
1.13%
947.70
מניות1105055אבגן
Dual-Listed Company אבוג'ן
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
190.30
מניות106013אבלן
Market Maker Appointed for Security אביב ארלון
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
27.58
-3%
3,041
מניות444018אביב
Market Maker Appointed for Security אביב בניה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
103.27
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
12.63
-1.79%
137.20
מניות1137256אביל
אביליטי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
93.74
1.51%
396.40
מניות1101666אברא
אברא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
11.40
-1.35%
2,850
מניות675017אברבך
Market Maker Appointed for Security אברבוך
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1.94
2.36%
78.20
מניות297010אברות
Market Maker Appointed for Security אברות
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
104.50
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
252.85
-0.50%
696.10
מניות1820083אדגר
אדגר
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2,200.85
0.01%
116.10
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2,584.05
0.02%
115.78
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1,807.01
0.44%
115.44
איגרות חוב1820281אדגר.ק11
אדגר אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3,821.21
0.19%
171.15
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
22.95
-2.53%
146.20
מניות1105162אדרל
אדרי-אל
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3,550.39
0.44%
119.18
איגרות חוב1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
5,863.33
0.56%
3,076
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6.54
-1.72%
2,689
מניות1086230ארטכ
Market Maker Appointed for Security או.אר.טי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
8,348.52
0.12%
99.72
איגרות חוב1180355אפסא.ק3
או.פי.סי אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
146.79
1.11%
400
מניות1139617אובר
אוברסיז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1,908.12
3.72%
4,762
מניות1105907אוגנ
אוגווינד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
8,087
כתבי אופציה1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3,077.20
1.37%
10,380
מניות1082965אודק
Dual-Listed Company אודיוקודס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
18.72
-0.54%
36.90
מניות1131697אמקס
אוטומקס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
18.56
איגרות חוב1139781אליר.ק2
Security Suspended from trading אול-יר אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
62.10
איגרות חוב1140136אליר.ק3
Security Suspended from trading אול-יר אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
18.28
איגרות חוב1141274אליר.ק4
Security Suspended from trading אול-יר אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
87
איגרות חוב1143304אליר.ק5
Security Suspended from trading אול-יר אגח ה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
22.97
-2.59%
56.50
מניות1101450אלמד
Market Maker Appointed for Security אולמד סולושנס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
2,474
מניות1080522אסיש
Market Maker Appointed for Security אוסטרליה ישראל
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.30
0.42%
3,620
מניות1135516אובס
Dual-Listed Company אופטיבייס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
102.01
איגרות חוב1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
348.90
0.45%
289.30
מניות1094986אופל
Market Maker Appointed for Security אופל בלאנס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
9,023.64
-0.32%
1,231
מניות1129543אפקו
Dual-Listed Company אופקו הלת'
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
441.74
3.28%
1,796
מניות265017ארביט
אורביט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2.27
3.89%
66.80
מניות1104496אורד
Market Maker Appointed for Security אורד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
114.69
-2.23%
762.10
מניות1176619אורה
Market Maker Appointed for Security אורה סמארט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
301.13
0.45%
107.52
איגרות חוב1160571אורנ.ק2
אורון אגח ב
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 Export Data 
         Additional Columns