רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
 
נכון ל-22/07/2019
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceType
      
ISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
107.10
איגרות חוב להמרה2650125ארב.ה6-ס
Security is a part of the illiquid securities list אורביט אג ו-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
247.50
איגרות חוב להמרה7200082אנל.ה4-ס
Security is a part of the illiquid securities list אנלט אנר אג ד-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
139.30
מניות1126226אפסר-ס
Security Suspended from trading Security is a part of the illiquid securities list אפ.סי ריאלטי-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
451
מניות800011אפתש-ס
Security Suspended from trading Security is a part of the illiquid securities list אפריקה תעשיות-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
126.70
איגרות חוב להמרה3100229ארק.ה8-ס
Security is a part of the illiquid securities list ארקו אג ח-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
5
-0.09%
316
מניות531012בנתכ-ס
Security is a part of the illiquid securities list בוני תיכון-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
953
מניות1122688גפסי-ס
Security is a part of the illiquid securities list ג'י.אף.סי-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
2,655
מניות448019גיבו-ס
Security is a part of the illiquid securities list גיבוי אחזקות-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
106.80
איגרות חוב להמרה1141522ונז.ה1-ס
Security is a part of the illiquid securities list וונטייז אג א-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2.03
-0.19%
106.80
איגרות חוב להמרה3180239ליד.ה6-ס
Security is a part of the illiquid securities list לידר השק אג ו-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
7,835
מניות1142306סמסט-ס
Dual-Listed Company Security is a part of the illiquid securities list סים קומרשייל-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.36
-2.62%
100.30
מניות1109917פלזס-ס
Dual-Listed Company Security is a part of the illiquid securities list פלאזה סנטר -ס
 Export Data 
   Additional Columns