רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-21/02/2019
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
108.60
איגרות חוב להמרה2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
350.80
איגרות חוב להמרה7200082אנל.ה4-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אנלט אנר אג ד-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
66
מניות1126226אפסר-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אפ.סי ריאלטי-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
451
מניות800011אפתש-ס
ני"ע המושעה מן המסחר ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אפריקה תעשיות-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
150.30
איגרות חוב להמרה3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
268.50
מניות531012בנתכ-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. בוני תיכון-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
1,172
מניות1122688גפסי-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ג'י.אף.סי-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.46
-0.01%
680.10
מניות448019גיבו-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. גיבוי אחזקות-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
106.80
איגרות חוב להמרה1141522ונז.ה1-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. וונטייז אג א-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
105.30
איגרות חוב להמרה3180239ליד.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. לידר השק אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7.79
11.15%
599
מניות343012הכמל-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. מלונות הכשרה-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
101
איגרות חוב להמרה4210118נתג.ה3-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. נתנאל גרו אג3-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
7,925
מניות1142306סמסט-ס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. סים קומרשייל-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1.07
6%
47.70
מניות1109917פלזס-ס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. פלאזה סנטר -ס
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות