רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-17/01/2021
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים16/09/2020
0
0%
537,500
מניות1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים08/07/2018
856.92
14.58%
165
מניות494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים01/09/2019
64.97
-13.13%
287.70
מניות1138676ונטז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור וונטייז-ש
פרטים נוספים22/01/2017
17.26
-9.10%
90.90
מניות824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
9.74
14.60%
810
מניות1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים31/07/2018
0.43
6.36%
374.40
כתבי אופציה1133388מבמ.א5-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מוביל מקס אפ5-ש
פרטים נוספים02/02/2020
0.50
0%
701.80
מניות397018נירז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק ניו הוריזון-ש
פרטים נוספים11/12/2017
1
0%
250
מניות1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות