רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
 
נכון ל-21/02/2019
Maintenance Date
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceType
      
ISIN
      
Symbol
      
Name
  
Additional details17/07/2016
0
0%
176
מניות383018אפיו.ש
Security included in the Maintenance list Security Suspended from trading אפיו אפריקה-ש
Additional details17/07/2016
11.04
-25.81%
2,300
מניות1105907בימק.ש
Security included in the Maintenance list ביומדיקו-ש
Additional details24/01/2016
0
0%
8
מניות249011בנטמ-ש
Security included in the Maintenance list Security Suspended from trading ביונד טיים-ש
Additional details28/01/2018
0
0%
41
מניות1104744גאון-ש
Security included in the Maintenance list Market Maker Appointed for Security גאון אחזקות-ש
Additional details08/07/2018
28.90
-5.74%
23
כתבי אופציה4940045גדמ.א3-ש
Security included in the Maintenance list גו.די.אם אפ3-ש
Additional details08/07/2018
14.88
-3.23%
45
מניות494013גודמ-ש
Security included in the Maintenance list גו.די.אם-ש
Additional details24/01/2016
0
0%
14.50
מניות1084433גרהש-ש
Security included in the Maintenance list Security Suspended from trading ג'רוסלם השק-ש
Additional details28/01/2018
0.29
0%
38.90
מניות770016דלמט-ש
Security included in the Maintenance list דולומיט אחז-ש
Additional details22/01/2017
0
0%
73.30
מניות824011וטלק-ש
Security included in the Maintenance list Security Suspended from trading ויטלה קפיטל-ש
Additional details09/08/2015
215.98
-9.50%
614.50
מניות1096007יוזר-ש
Security included in the Maintenance list יוזר טרנד-ש
Additional details16/05/2016
0
0%
4,360
מניות1080605ינקר-ש
Security included in the Maintenance list יונט קרדיט-ש
Additional details07/05/2018
399.52
0%
370
מניות1096890מדקל-ש
Security included in the Maintenance list מדיקל-ש
Additional details31/07/2018
0
0%
177.30
מניות1105139מבמק-ש
Security included in the Maintenance list מובייל מקס-ש
Additional details31/07/2018
0
0%
134
כתבי אופציה1133388מבמ.א5-ש
Security included in the Maintenance list מוביל מקס אפ5-ש
Additional details22/01/2017
10.23
9.38%
35
מניות1083930נקגן-ש
Security included in the Maintenance list נקסט ג'ן-ש
Additional details08/07/2018
0
0%
530
מניות1092840פפיל-ש
Security included in the Maintenance list Market Maker Appointed for Security פלסטופיל-ש
Additional details24/01/2016
48.09
4.50%
120.70
מניות1118116קנמד-ש
Security included in the Maintenance list קאנומד-ש
Additional details11/12/2017
0
0%
334.30
מניות1106806קמןק-ש
Security included in the Maintenance list קמן קפיטל-ש
Additional details27/09/2018
0.04
-0.04%
835.60
כתבי אופציה1154996קנב.א2-ש
Security included in the Maintenance list קנביט אפ 2-ש
Additional details09/08/2015
43.91
9.25%
945
מניות1084367קנבט-ש
Security included in the Maintenance list קנביט-ש
Additional details24/01/2016
3.15
14.33%
151.60
מניות1125012שמנפ-ש
Security included in the Maintenance list שמן נפט וגז-ש
Additional details09/08/2015
32.32
-6.66%
158.30
מניות404012תמדא-ש
Security included in the Maintenance list תמדא-ש
 Export Data 
   Additional Columns