רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-22/09/2020 11:42
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
תאריך השעייה
      
סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים21/09/2020איגרות חוב7980337אדבפ.ק14
ני"ע המושעה מן המסחר אידיביפת אגח יד
פרטים נוספים17/07/2018מניות800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים07/01/2019איגרות חוב1136993ברקל.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר ברוקלנד אגח ב
פרטים נוספים22/04/2019מניות1126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
פרטים נוספים22/01/2017מניות824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים22/06/2020מניות1131697מטומי
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית ני"ע המושעה מן המסחר מטומי
פרטים נוספים11/06/2020איגרות חוב1143544סטרו.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר סטרווד ווסטאגחא
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות