רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-21/10/2021
תאריך השעייה
      
סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
פרטים נוספים17/07/2018מניות800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים07/01/2019איגרות חוב1136993ברקל.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר ברוקלנד אגח ב
פרטים נוספים22/04/2019מניות1126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
פרטים נוספים03/10/2021מניות1116177דקמא
ני"ע המושעה מן המסחר לני"ע מונה עושה שוק דקמא קפיטל
פרטים נוספים11/06/2020איגרות חוב1143544סטרו.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר סטרווד ווסטאגחא
פרטים נוספים03/05/2021איגרות חוב6980346פלר.ק7
ני"ע המושעה מן המסחר פולאר השק אגח ז
פרטים נוספים12/10/2021איגרות חוב להמרה1136498פרדנ.ה7
ני"ע המושעה מן המסחר לני"ע מונה עושה שוק פרידנזון אג ז
 ייצוא נתונים מהטבלה 
         עמודות נוספות