מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-25/05/2020 11:41
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/07/2016
 
 
שער בסיס176
383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים02/05/2016
15.70
-2%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה98
1092709בגאי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק בי.ג'י.איי-ש
פרטים נוספים08/07/2018
12.27
2%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה30.60
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים22/01/2017
 
 
שער בסיס73.30
824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה85
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים02/02/2020
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה238.30
397018נירז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק ניו הוריזון-ש
פרטים נוספים22/01/2017
31.87
-4.21%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה66
1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים08/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה648.20
1092840פפיל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור פלסטופיל-ש
פרטים נוספים11/12/2017
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה248.60
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות