מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-14/09/2021
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים16/09/2020
5.38
2.59%
2,298
1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים16/06/2021
21.37
2.09%
929
1080688אנפר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק אינפימר-ש
פרטים נוספים08/07/2018
145.22
-0.90%
198
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים01/09/2019
9.17
17.77%
165
1138676ונטז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור וונטייז-ש
פרטים נוספים31/07/2018
2.68
0%
275
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים11/12/2017
2.53
6.14%
280
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות