מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-22/09/2021
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים16/09/2020
0
0%
2,295
1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים16/06/2021
5.16
-2.06%
896.80
1080688אנפר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק אינפימר-ש
פרטים נוספים08/07/2018
37.31
-1.90%
191.50
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים01/09/2019
95.17
-18.64%
268.50
1138676ונטז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור וונטייז-ש
פרטים נוספים31/07/2018
0.02
0.25%
276.20
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים11/12/2017
0.88
0.75%
282.10
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות