מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-18/08/2019 15:31
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/07/2016
 
 
שער בסיס176
383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים02/05/2016
 
12.28%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה64
1092709בגאי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור בי.ג'י.איי-ש
פרטים נוספים17/07/2016
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה3,314
1105907בימק.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ביומדיקו-ש
פרטים נוספים25/01/2016
0.03
29.55%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה570
249011בנטמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ביונד טיים-ש
פרטים נוספים08/07/2018
0
4.40%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה42.70
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים24/01/2016
 
 
שער בסיס14.50
1084433גרהש-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ג'רוסלם השק-ש
פרטים נוספים28/01/2018
1.51
8.19%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה44.90
770016דלמט-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור דולומיט אחז-ש
פרטים נוספים22/01/2017
 
 
שער בסיס73.30
824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים16/05/2016
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,323
1080605ינקר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור יונט קרדיט-ש
פרטים נוספים31/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה100.20
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים22/01/2017
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה32.70
1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים08/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה603
1092840פפיל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק פלסטופיל-ש
פרטים נוספים24/01/2016
21.72
-28.06%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה101
1118116קנמד-ש
הפסקת מסחר קצובה ני"ע נכלל ברשימת השימור קאנומד-ש
פרטים נוספים11/12/2017
 
-6.35%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה280
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
פרטים נוספים24/01/2016
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה156.80
1125012שמנפ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור שמן נפט וגז-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות