מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-23/01/2020
תאריך השעייה
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים02/01/2017383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים17/07/2018800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים01/01/2020771014גבמנ
ני"ע המושעה מן המסחר לני"ע מונה עושה שוק גבאי מניבים
פרטים נוספים22/04/20191126226גדס-ס
ני"ע המושעה מן המסחר ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. גדסדן נכסים-ס
פרטים נוספים01/09/20191138676ונטז
ני"ע המושעה מן המסחר וונטייז
פרטים נוספים03/10/2018824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות