מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-18/01/2021
תאריך השעייה
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/01/20211083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים17/07/2018800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים22/04/20191126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
פרטים נוספים17/01/2021318014לידר
ני"ע המושעה מן המסחר לני"ע מונה עושה שוק לידר השקעות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות