מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-14/09/2021
תאריך השעייה
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/07/2018800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים22/04/20191126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות