מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-19/01/2020 07:36
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.83
0.18
353
8210114מקמ111
מ.ק.מ. 111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.98
0.38
17
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.97
0.23
45
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.95
0.22
80
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.94
0.20
108
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.94
0.16
136
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.92
0.17
171
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.90
0.18
199
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.90
0.16
227
8200917מקמ910
מ.ק.מ. 910
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.86
0.19
269
8201022מקמ1020
מ.ק.מ. 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.87
0.16
290
8201113מקמ1110
מ.ק.מ. 1110
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.86
0.16
318
8201212מקמ1210
מ.ק.מ. 1210
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות