מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-12/12/2019
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
34,366.50
0%
99.97
0.20
52
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,650.54
-0.02%
99.95
0.22
80
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
77,192.04
-0.01%
99.94
0.19
115
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22,939
-0.01%
99.93
0.18
143
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
37,365.38
0%
99.94
0.13
171
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22,582.39
0.01%
99.92
0.14
206
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
273.07
-0.01%
99.90
0.15
234
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
9,350.12
0%
99.89
0.15
262
8200917מקמ910
מ.ק.מ. 910
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,515.18
0.02%
99.89
0.13
304
8201022מקמ1020
מ.ק.מ. 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
17,810.14
-0.01%
99.88
0.13
325
8201113מקמ1110
מ.ק.מ. 1110
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
33,930.67
-0.01%
99.85
0.15
353
8201212מקמ1210
מ.ק.מ. 1210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
77,366.68
0%
99.98
0.28
24
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות