מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-21/11/2019
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
19,053.61
-0.01%
99.96
0.19
74
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,010.03
0%
99.96
0.14
102
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,609.50
-0.02%
99.95
0.13
137
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,612.46
-0.01%
99.94
0.13
165
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
21,452.45
0.01%
99.95
0.09
193
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,258.28
0%
99.93
0.11
228
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10.46
-0.02%
99.92
0.11
256
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,455.68
-0.03%
99.89
0.14
284
8200917מקמ910
מ.ק.מ. 910
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
260.16
-0.01%
99.89
0.12
326
8201022מקמ1020
מ.ק.מ. 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,492.43
0%
99.90
0.10
347
8201113מקמ1110
מ.ק.מ. 1110
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
59,057.93
0%
99.99
0.30
11
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
41,888.43
0%
99.98
0.16
46
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות