מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-20/02/2020
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
14,042.98
0.01%
99.87
0.15
320
8210114מקמ111
מ.ק.מ. 111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
25,655.34
0.01%
99.87
0.14
348
8210213מקמ211
מ.ק.מ. 211
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,400.22
0%
99.99
0.30
12
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,514.69
-0.01%
99.98
0.16
47
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
37,718.77
-0.01%
99.96
0.19
75
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
169.79
-0.01%
99.95
0.18
103
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
240.43
0%
99.94
0.16
138
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,166.94
-0.01%
99.92
0.18
166
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
462.42
-0.02%
99.90
0.19
194
8200917מקמ910
מ.ק.מ. 910
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
19,133.31
0%
99.90
0.15
236
8201022מקמ1020
מ.ק.מ. 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
577.26
-0.02%
99.89
0.16
257
8201113מקמ1110
מ.ק.מ. 1110
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
9,668.72
0%
99.89
0.14
285
8201212מקמ1210
מ.ק.מ. 1210
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות