מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-13/06/2019
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,640.40
0.04%
99.82
0.28
234
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
13,782.97
0.02%
99.79
0.29
262
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,781.37
0%
99.76
0.29
297
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
294.25
0.01%
99.74
0.29
325
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22,617.79
0%
99.71
0.30
353
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
124,228.20
0%
99.99
0.19
17
8190712מקמ719
מ.ק.מ. 719
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
14,779.36
-0.02%
99.95
0.34
52
8190811מקמ819
מ.ק.מ. 819
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
15,644.92
0%
99.94
0.27
80
8190910מקמ919
מ.ק.מ. 919
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
383.57
-0.01%
99.91
0.30
109
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,056.43
0%
99.89
0.28
143
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
13,042.94
0%
99.87
0.27
171
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
74.32
-0.02%
99.83
0.30
206
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות