מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-18/04/2019
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10,675.98
0%
99.77
0.29
291
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
758.92
-0.03%
99.70
0.34
319
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
946.65
-0.01%
99.67
0.34
354
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
49,716.16
0%
99.98
0.38
18
8190522מקמ529
מ.ק.מ. 529
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,945.08
0%
99.96
0.31
46
8190613מקמ619
מ.ק.מ. 619
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
9,858.14
-0.01%
99.94
0.29
74
8190712מקמ719
מ.ק.מ. 719
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10,115.55
0%
99.92
0.27
109
8190811מקמ819
מ.ק.מ. 819
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,517.11
0%
99.89
0.29
137
8190910מקמ919
מ.ק.מ. 919
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,439.57
-0.03%
99.85
0.33
166
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
26.54
-0.03%
99.82
0.33
200
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,515.15
-0.02%
99.82
0.29
228
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,497.09
0.01%
99.79
0.29
263
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות