מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-22/09/2021
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,760.18
-0.01%
99.99
0.04
104
8220113מקמ112
מ.ק.מ. 112
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,112.27
0.01%
100
0
132
8220212מקמ212
מ.ק.מ. 212
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12.28
-0.02%
99.98
0.05
160
8220311מקמ312
מ.ק.מ. 312
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
312.25
-0.03%
99.99
0.02
195
8220410מקמ412
מ.ק.מ. 412
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10.91
-0.03%
99.97
0.05
223
8220519מקמ512
מ.ק.מ. 512
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10.91
0%
99.99
0.01
258
8220626מקמ622
מ.ק.מ. 622
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
342.31
0%
100.01
-0.01
286
8220717מקמ712
מ.ק.מ. 712
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
54,210.93
-0.01%
100
0
314
8220816מקמ812
מ.ק.מ. 812
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,680.32
0%
100.01
-0.01
349
8220915מקמ912
מ.ק.מ. 912
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,486.47
0%
99.99
0.28
13
8211013מקמ.1011
מ.ק.מ. 1011
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,662.17
-0.01%
99.99
0.09
41
8211112מקמ1111
מ.ק.מ. 1111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,766.61
0%
99.99
0.05
76
8211229מקמ1221
מ.ק.מ. 1221
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות