מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-16/09/2019
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
78,190.45
0%
99.92
0.21
141
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22,872.27
0.02%
99.92
0.17
169
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,768.18
-0.02%
99.89
0.20
204
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,425.39
0.02%
99.89
0.17
232
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
673.61
-0.01%
99.86
0.20
260
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
961.50
0%
99.86
0.17
295
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
31.48
-0.01%
99.85
0.17
323
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
176,866.31
-0.02%
99.81
0.20
351
8200917מקמ910
מ.ק.מ. 910
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
57,509.22
0%
99.99
0.24
16
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,819.29
0%
99.97
0.22
50
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
21,476.30
0%
99.96
0.19
78
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,648.30
0.01%
99.94
0.20
113
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות