מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-22/08/2019 14:44
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:12
197,894.71
0.02%
99.93
0.20
167
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:36
9,337.99
0.01%
99.91
0.19
195
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:28
599.16
-0.02%
99.86
0.19
230
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:01
219.69
0.03%
99.88
0.21
258
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:56
148.31
 
99.87
0.17
286
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14:33
1,911.41
0.02%
99.85
0.19
321
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14:10
911.19
0.01%
99.84
0.18
349
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14:06
114,849.12
 
99.99
0.28
13
8190910מקמ919
מ.ק.מ. 919
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14:38
71,219.61
 
99.97
0.26
42
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:15
1,654.34
 
99.96
0.19
76
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14:13
3,947.66
0.01%
99.94
0.25
104
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14:01
1,243.42
 
99.92
0.21
139
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות