מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-25/05/2020
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
35,208.65
-0.01%
99.97
0.05
225
8210114מקמ111
מ.ק.מ. 111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,223
0.02%
99.98
0.03
253
8210213מקמ211
מ.ק.מ. 211
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,054.43
0%
99.97
0.04
281
8210312מקמ311
מ.ק.מ. 311
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,709.90
0.01%
99.95
0.06
316
8210411מקמ411
מ.ק.מ. 411
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
121.48
0%
99.97
0.03
344
8210510מקמ511
מ.ק.מ. 511
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,918.88
0%
100
0
8
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
24,712.54
0%
99.99
0.08
43
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,140.57
0%
99.99
0.05
71
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
35,372.54
0%
99.98
0.07
99
8200917מקמ910
מ.ק.מ. 910
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
23,557.28
0%
99.97
0.08
141
8201022מקמ1020
מ.ק.מ. 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
11,405.20
0%
99.98
0.05
162
8201113מקמ1110
מ.ק.מ. 1110
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
55,798.46
0.01%
99.97
0.06
190
8201212מקמ1210
מ.ק.מ. 1210
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות