מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-05/08/2020
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,709.87
0%
99.99
0.02
153
8210114מקמ111
מ.ק.מ. 111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
267.75
-0.01%
99.98
0.04
181
8210213מקמ211
מ.ק.מ. 211
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
557.72
0.01%
99.98
0.03
209
8210312מקמ311
מ.ק.מ. 311
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,178.99
-0.01%
99.98
0.03
244
8210411מקמ411
מ.ק.מ. 411
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
18,176.66
-0.02%
99.97
0.04
272
8210510מקמ511
מ.ק.מ. 511
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,440.83
0%
99.98
0.02
300
8210619מקמ611
מ.ק.מ. 611
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,553.55
0%
99.97
0.03
335
8210718מקמ711
מ.ק.מ. 711
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
273,354.67
0%
99.97
0.03
363
8210817מקמ811
מ.ק.מ. 811
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,845.45
-0.01%
99.99
0.14
27
8200917מקמ910
מ.ק.מ. 910
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,034.79
0%
100
0
69
8201022מקמ1020
מ.ק.מ. 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12,561.52
-0.02%
99.98
0.08
90
8201113מקמ1110
מ.ק.מ. 1110
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
132,032.75
0.01%
100
0
118
8201212מקמ1210
מ.ק.מ. 1210
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות