מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-18/01/2021
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10,005.28
0%
100.01
-0.01
352
8220113מקמ112
מ.ק.מ. 112
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
53,971.53
-0.01%
100
0
16
8210213מקמ211
מ.ק.מ. 211
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
93,118.13
0%
100.01
-0.08
44
8210312מקמ311
מ.ק.מ. 311
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
110,472.22
0%
100.01
-0.05
79
8210411מקמ411
מ.ק.מ. 411
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,791.29
0%
100.02
-0.07
107
8210510מקמ511
מ.ק.מ. 511
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,500.33
-0.01%
100.01
-0.03
135
8210619מקמ611
מ.ק.מ. 611
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,000.50
0.02%
100
0
170
8210718מקמ711
מ.ק.מ. 711
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,781.03
0.02%
100.02
-0.04
198
8210817מקמ811
מ.ק.מ. 811
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,500.36
0.01%
100
0
227
8210916מקמ911
מ.ק.מ. 911
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12.31
-0.01%
100
0
261
8211013מקמ.1011
מ.ק.מ. 1011
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
146,017
0.01%
100
0
289
8211112מקמ1111
מ.ק.מ. 1111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,001.08
-0.01%
100
0
324
8211229מקמ1221
מ.ק.מ. 1221
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות