מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-25/08/2019 11:59
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:56
99.12
0.01%
99.92
0.20
164
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:57
245.32
 
99.91
0.17
192
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:57
199.78
0.01%
99.89
0.19
227
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:57
45.08
 
99.88
0.17
255
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.87
0.17
283
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.85
0.17
318
8200727מקמ720
מ.ק.מ. 720
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.84
0.17
346
8200818מקמ810
מ.ק.מ. 810
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:58
276.89
0.01%
100
0.30
10
8190910מקמ919
מ.ק.מ. 919
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:50
93,981.20
0.01%
99.98
0.27
39
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.96
0.19
73
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.95
0.18
101
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:56
131.27
0.01%
99.93
0.21
136
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות