הבורסה תשיק מדד חדש – תל בונד תשואות

הודעה לעיתונות
14/01/2013
 
דירקטוריון הבורסה אישר השקת מדד "תל-בונד תשואות" אשר יורכב מאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה  (- BBB) עד (A).
לראשונה יכללו במדד תל-בונד גם אג"ח בדירוג (+BBB) ומטה. בשל דירוגן, אג"ח אלה נושאות, בדרך כלל, תשואה לפדיון גבוהה יותר מזו של האג"ח בדרוג A עד AAA, הכלולות במדדי תל-בונד הקיימים.
המדד החדש יושק ב-18 בפברואר ויכללו בו כ-70 אג"ח קונצרניות צמודות מדד, בריבית קבועה, אשר הונפקו על-ידי  כ-47 מנפיקים שונים.  שווי השוק של המדד יהיה כ-45 מיליארד ש"ח.
השקת המדד החדש והנפקת תעודות סל העוקבות אחריו, צפויה להגביר את הסחירות באג"ח הכלולות בו ולהקל על המשקיעים לגוון את תיקי איגרות החוב.
 
מצ"ב קישור להחלטת הדירקטוריון בנושא (עמוד 7):
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=786132