הרכב מדד "תל-בונד תשואות"

הודעה לעיתונות
11/02/2013