מאגר האג"ח למדדי תל-בונד החל מה-17 במרץ, 2013

הודעה לעיתונות
12/03/2013
 
להלן מאגר האג"ח למדדי תל בונד החל מיום 17 במרץ 2013.
המאגר כאמור יעודכן שוב ביום 17 באפריל 2013 לפי מועד קובע ביום 31 במרץ 2013.