הבורסה מעדכנת את הפרמטרים של "ממתן התנודות"

הודעה לעיתונות
24/03/2013
 
  • מאז הפעלתו הופחת משמעותית הצורך לבטל עסקאות שגויות
  • העדכון כולל:
    • כיול הפרמטרים  של "תנודה סטטית" ו"תנודה דינמית"
    • קיצור הפסקת המסחר בזמן הפעלתו בין 2 ל-6  דקות
 
דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו מיום חמישי (21 פברואר, 2013) את עדכון הפרמטרים להפעלת "ממתן תנודות", ואת קיצור משך הזמן בו יידחו מסחר הפתיחה או הנעילה בשל הפעלת ממתן תנודות או "פתיחה אנגלית", ל-2 עד 6 דקות.
 
כנהוג בבורסות בעולם בהן קיימים מנגנונים דומים, בספטמבר 2012 החלה הבורסה בתל-אביב להפעיל מנגנון חדש הממתן תנודות שערים חדות הנגרמות עקב טעות או פעילות חריגה. סגל הבורסה בדק ומצא כי המנגנון אכן מיתן את תנודות השערים והפחית באופן משמעותי את הבקשות לביטול עסקאות שגויות. עם זאת, נראה כי כתוצאה מהכיול המקורי של הפרמטרים, קיימת שכיחות גבוהה מדי של הפעלת הממתן במספר קבוצות ניירות ערך ביניהן מדד ת"א-75, מאגר יתר ואג"ח קונצרני. על מנת להגביר את רציפות המסחר באותם ניירות, יעודכנו הפרמטרים של התנודות הסטטיות והדינמיות (ראה טבלה מצ"ב). בנוסף הוחלט לקצר את הפסקת המסחר בזמן הפעלת הממתן, ב 6-2 דקות. משך הדחייה המירבי יהיה מעתה 6 עד 8 דקות, במקום 10 עד 12 דקות.
 
עדכון הפרמטרים יכנס לתוקפו החל מה-4 לאפריל 2013.
 
העדכונים לקיצור משך ממתן התנודות בשלבי הפתיחה והנעילה טעונים אישור רשות ניירות ערך.

מצ"ב טבלה ובה עדכון הפרמטרים.
 
שוק
 
קבוצת ניירות הערך
 
תנודה סטטית
תנודה דינמית
פרמטר קיים
פרמטר מוצע
פרמטר קיים
פרמטר מוצע
מניות
ת"א-25
6%
7%
3%
4%
ת"א-75
7%
8%
3%
4%
יתר-מאגר
7%
9%
4%
5%
יתר (לא במאגר)
12%
12%
10%
10%
אג"ח להמרה
7%
10%
4%
5%
מוצרי מדדים
6%
7%
3%
4%
אג"ח
ממשלתיות
2%
2.5%
0.5%
1%
קונצרניות
4%
8%
2%
3%
מוצרי מדדים
4%
4%
2%
2%
מק"מ
 
0.5%
0.5%
0.1%
0.1%