הבורסה מיישרת קו עם בורסות נגזרים בעולם- החל מה-3 ביולי: אופציות שבועיות וחוזים עתידיים שבועיים על מדד ת"א-25

הודעה לעיתונות
26/05/2013
 
-הרחבת אפשרויות הפעולה באופציות על מדד ת"א-25 באמצעות הוספת מועד מימוש
-כלי נוסף לגידור סיכונים של הטווח הקצר
-לעידוד הנזילות באופציות השבועיות תינתן למחוללי הציטוטים מכסת פקודות יומית  עליה לא יחול יחס פקודות-מחזורים
 
דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו מיום חמישי (23.5.2013) השקת אופציות שבועיות וחוזים עתידיים שבועיים על מדד ת"א-25. הנגזרים החדשים יחלו להיסחר ב-3 ביולי. על מנת לעודד אספקת נזילות למסחר באופציות החדשות מיד עם השקתן, החליט הדירקטוריון להקצות מכסה יומית של 10,000 פקודות לכל מחולל ציטוטים שיפעל באופציות אלו. על המכסה היומית לא יחול יחס פקודות-מחזורים.
 
אופציות שבועיות הן מוצר שהושק בשנים האחרונות בבורסות נגזרים בעולם, ביניהן: CBOE, EUREX, ISE, CME ו-TAIFEX. היקפי המסחר בו נמצאים במגמת צמיחה. האופציות החדשות מתאימות למגוון רחב של משקיעים המחפשים נגזרים קצרי טווח, עם דרישת בטחונות נמוכה יחסית. השקת האופציות השבועיות צפויה לתרום לשיפור הנזילות, הן בנגזרים והן במניות ת"א-25.
 
האופציות השבועיות דומות במאפייניהן לאופציות החודשיות: "אירופאיות" בסליקה כספית, מכפיל נכס בסיס 100, המחיר הקובע למימושן יהיה מדד הפתיחה של מדד ת"א-25, כפי שיקבע מדי יום חמישי. סדרה חדשה של אופציות שבועיות תחל להיסחר מידי יום רביעי שיהיה גם יום המסחר האחרון בסדרה השבועית הקודמת.
 
במקביל לאופציות, יושקו גם חוזים עתידיים שבועיים על מדד ת"א-25.
"השקת האופציות השבועיות הינה נדבך נוסף להרחבת סל המוצרים והשירותים שהבורסה מציעה לכלל המשקיעים בשוק, ישראליים ובינלאומיים" מסרה אסתר לבנון, מנכ"ל הבורסה "השקתן מציבה את הבורסה בתל אביב בקו אחד עם בורסות נגזרים בעולם והיא צפויה לתרום לשכלול המסחר ולגידול  המחזורים."