הוקמה הועדה לאיתור מנכ"ל הבורסה לניירות ערך הועדה תתכנס לישיבתה הראשונה מחר (יום שלישי ה-30.7.2013)

הודעה לעיתונות
29/07/2013
 


דירקטוריון הבורסה מינה בישיבתו ביום חמישי האחרון את לינדה בן שושן, גיתית גוברמן, זאב חיו, יצחק חלמיש, ברכה ליטבק וד"ר רון מלכא לוועדה לאיתור מנכ"ל לבורסה לניירות ערך. בן-שושן, גוברמן, חלמיש, ליטבק ומלכא משמשים כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון הבורסה ומר חיו הינו נציג בנק הפועלים בדירקטוריון.


הועדה תתכנס לישיבתה הראשונה מחר, יום שלישי, ובה ייבחר יו"ר הועדה ויקבע לוח הזמנים וסדר עבודתה.