פתיחת ענפי על לחברות הבורסאיות

הודעה לעיתונות
30/10/2013
 
בשנים האחרונות פועלת הבורסה על מנת לממש את חזון ההייטק ולהפוך למרכז בינלאומי לרישום ומסחר חברות טכנולוגיה וחברות ביומד. כיום נסחרות בבורסה כ- 135 חברות הייטק. כחלק מיישום חזון זה הותאם הסיווג הענפי של הבורסה לסיווגים המקובלים בעולם על פי חברות מדדים ומפיצי מידע בינלאומיים , כך שניתן יהיה לבצע השוואה בין השווקים השונים. בנוסף הוגדרו ארבעה ענפי-על: הייטק, פיננסי, ריאלי ומכשירים פיננסים. החברות הבורסאיות יסווגו לענפי על אלה, על פי הסיווג הענפי שלהם. חלוקה זו מסייעת בהידוק הקשר בין ענפי העל ובין מדדי הבורסה הסקטוריאליים כגון בלוטק-50 ופיננסים. היא תדגיש את מגוון החברות הנסחרות, תבדל את המכשירים הפיננסיים, ותאפשר לבורסה לספק נתונים מצטברים מדויקים אודות שווי שוק, מחזורי מסחר וכו' בהתאם לסקטורים השונים.
 החלוקה לענפי העל ופרסומה באתר הבורסה יחל ב- 3 בנובמבר, 2013.
מצ"ב חוזר המפרט את הענפים וענפי העל השונים:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=851458