נבחרה ועדה לאיתור יו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך

הודעה לעיתונות
14/11/2013
 
דירקטוריון הבורסה בישיבתו מהיום (יום חמישי 14.11.2013) החליט למנות ועדה לאיתור יו"ר קבוע לבורסה.
בוועדה חברים: ברכה ליטבק, גתית גוברמן, יצחק חלמיש, יורם סירקיס ואלעד בנבג'י.
 
יו"ר דירקטוריון הבורסה נבחר על ידי הדירקטוריון על דעת יו"ר רשות ניירות ערך ועליו לעמוד בתנאי הכשירות לדירקטור חיצוני כקבוע בחוק ניירות ערך.
 
הועדה תתכנס בשבוע הבא לישיבתה הראשונה.