עדכון הרכב מדדי המניות הרציפים ב-15 בדצמבר 2013

הודעה לעיתונות
10/12/2013