לקראת השקת הרפורמה המדדים ב- 9 בפברואר, מפרסמת הבורסה את הרכבי המדדים החדשים

הודעה לעיתונות
29/01/2017
 

1. הרכבי מדדי המניות יעודכנו בתום המסחר ביום 9 בפברואר, 2017.

2. את הרכבי המאגרים והמדדים ניתן לראות בדף "עדכון הרכבים - מאגרים ומדדים" באתר הבורסה, הנמצא בתפריט "נתוני מסחר" > "מדדים" > " עדכון הרכבים -  מאגרים ומדדים".

קישור לדף "עדכון הרכבים - מאגרים ומדדים" ​​