הבורסה לניירות ערך - לקראת השקת הרפורמה במדדי הבורסה בתום יום המסחר ב- 9 בפברואר - שלב טרום הנעילה בשוק המניות במועד זה יוארך לכ- 45 דקות זאת לאור צפי להיקפי מסחר גדולים בשלב זה בשל הגשת פקודות בכ- 330 מניות שתיכללנה במאגרים החדשים

הודעה לעיתונות
02/02/2017
 
​בתום יום המסחר ביום חמישי הבא, ה-9 בפברואר 2017, יעודכנו מאגרי המניות, לקראת כניסתה לתוקף של הרפורמה במדדי המניות של הבורסה.
באותו יום, צפויים היקפי מסחר גדולים בשלב טרום הנעילה, בשל הצורך בהגשת פקודות בכ- 330 מניות שתיכללנה במאגרים החדשים.

על מנת לאפשר לפעילי השוק די זמן להגשת פקודות, החליטה הבורסה לניירות ערך על הארכת שלב טרום הנעילה בשוק המניות באותו יום. 
לפיכך, ב- 9 בפברואר 2017 ,שלב טרום הנעילה יימשך כ- 45 דקות – החל בשעה שתיקבע באופן אקראי בין 16:39-16:40 עד למסחר הנעילה שיתקיים כרגיל במועד אקראי בין 17:24–17:25.
לא יהיה שינוי בלוח הזמנים של שאר שלבי המסחר ולא יחול שינוי בלוח הזמנים למסחר בשוקי האג"ח  המק"מ,  המוסדיים והנגזרים.

הרפורמה במדדים מהווה את השינוי המשמעותי ביותר במדדי הבורסה מזה 25 שנה.
נזכיר כי המתודולוגיה החדשה של המדדים נועדה לשפר את יציבות המדדים ולהקטין את הסיכון התפעולי של עוקבי המדדים, שמנהלים באופן ישיר כ-35 מיליארד ש"ח במדדי הבורסה. 

למתודולוגיה החדשה של המדדים מספר מטרות ביניהן: שיפור יציבות מדדי הבורסה, קביעת תנאי סף מחמירים במדדי הדגל וקביעה כי רק חברות בעלות זיקה לישראל ייכללו במדדים אלו, הפחתת הסיכון למנהלי מוצרי מדדים הנובע מהשפעת אירועי תאגיד על המדדים וצמצום תופעת "אפקט המדד" (השפעת עדכוני המדדים על מחירי המניות). עוד נועדה הרפורמה לעודד משקיעים זרים להשקעה במדדי הבורסה, להגדיל משמעותית את שיעור החזקות הציבור של מניות הנכללות במדדי הדגל, למצות את הפוטנציאל של מניות SME, ליצור בידול בין מדדים קיימים ולהרחיב את התשתית להשקת מדדים חדשים. 

על מנת למנוע שינויים חדים בשוק יבוצע המהלך בהדרגה במהלך החודשים הקרובים.
להלן השינויים ההדרגתיים בתקרת המשקל כפי שנקבעו למדדים ת"א-35, ת"א-125 ות"א בנקים-5

החל מתום המסחר, ב-9 בפברואר 2017, תקרות המשקל תהינה:

1. מדד ת"א-35
 • ​מניות פועלים (ני"ע: 662577), לאומי (ני"ע: 604611) ופריגו (ני"ע: 1130699) – 9%
 • מניית מיילן (ני"ע: 1136704) – 5%
 • שאר מניות המדד – 7%
2. מדד ת"א-125
 • ​מניית פריגו (ני"ע: 1130699) – 9%
 • מניות פועלים (ני"ע: 662577), לאומי (ני"ע: 604611) וטבע (ני"ע: 629014) – 6%
 • שאר מניות המדד – 5%
3. מדד ת"א בנקים-5 – 35%

החל מתום המסחר, ב-2 במרץ 2017, תקרות המשקל תהינה:

1. מדד ת"א-35
 • מניות פועלים (ני"ע: 662577), לאומי (ני"ע: 604611) ופריגו (ני"ע: 1130699) – 8%
 • מניית מיילן (ני"ע: 1136704) – 6%
 • שאר מניות המדד – 7%
2. מדד ת"א-125
 • ​מניית פריגו (ני"ע: 1130699) – 7%
 • שאר מניות המדד – 5%
3. מדד ת"א בנקים-5 – 34%

החל מתום המסחר ב-6 באפריל 2017, תקרות המשקל תהינה:

1. מדד ת"א-35 – 7%
2. מדד ת"א-125 – 5%
3. מדד ת"א בנקים-5 – 33%