עדכון הפרמטרים במדדים התפרסם ביום חמישי האחרון: הפעימה האחרונה בתוכנית הפעימות של רפורמת המדדים תבוצע בתום המסחר ב- 6 באפריל עם השלמת הפעימה השלישית יעמוד משקלן של עשר החברות הגדולות במדד ת"א-35 על 58% לעומת למעלה מ- 70% שהיוו החברות הגדולות במדד ת"א- 25

הודעה לעיתונות
26/03/2017
 
​הפרמטרים לעדכון משקל המניות במדדים התפרסמו בתום יום המסחר ביום חמישי האחרון, ה- 23.3.2017 הפעימה האחרונה בתוכנית הפעימות של רפורמת המדדים תיכנס לתוקפה בתום יום המסחר ב-6 באפריל והחל מאותו מועד תקרת המשקל לכל המניות בת"א-35 תהיה 7%, בת"א-125 – 5%, בת"א בנקים-5 – 33%.

עדכון פרמטרים חודשי הוא גם המועד בו מצטרפות מניות למדדים במסגרת מסלולים מהירים למניות חדשות וותיקות. בעדכון הפרמטרים הנוכחי יצטרפו למדדים גם שתי מניות חדשות: רציו פטרוליום, ומדיפאואר.  

בנוסף, בעדכון זה, לראשונה, תצטרף למדדים גם מניה ותיקה אחת: קרסו. צירוף קרסו למדדים התאפשר הודות למתודולוגיה החדשה ,לפיה מניות ותיקות, העומדות בתנאי הסף של המדדים יוכלו להצטרף אליהם מבלי להמתין למועד העדכון החצי שנתי.

מועדי העדכון החודשיים של המדדים ימשיכו לשמש חלונות לפעילות מסחר ערה, שישרתו את עוקבי המדדים ואת כלל הפעילים בשוק.

נזכיר כי אחת מהמטרות המרכזיות של הרפורמה הייתה הפחתת ריכוזיות ופיזור רחב יותר של המדדים, זאת מתוך רצון של הבורסה לצמצם ככל הניתן השפעת ביצועיה של חברה אחת או חברות בודדות על המדדים  ולהציג מדדים רחבים יותר אשר משקפים נכון יותר את הכלכלה הישראלית.

עם השלמת הפעימה השלישית והאחרונה, בתום יום המסחר ב- 6 באפריל 2017, יעמוד משקל עשר המניות הגדולות במדד ת"א-35 על כ- 58%, לעומת משקל של 71% שהיוו עשר החברות הגדולות במדד ת"א-25. במדד ת"א-125 יעמוד משקלן של עשר הגדולות על 43% לעומת קרוב ל- 60% במדד ת"א-100 לפני הרפורמה. זאת בנוסף לירידה משמעותית במשקלן של המניות הגדולות גם בשאר המדדים בהמשך לשינוי תקרת המשקל והרחבתם של המדדים. 
 
הפחתת הריכוזיות ופיזור רחב יותר במדדי הבורסה