הקלות למחוללי ציטוטים הפועלים בנגזרים בבורסה בת"א

הודעה לעיתונות
30/03/2017
 
​הבורסה אישרה את הגדלת יחס פקודות-מחזורים במחוללי ציטוטים במסחר בנגזרים מ-11:1 ל-15:1. זאת לאור בקשות שהתקבלו בבורסה מפעילי השוק. 

הבורסה בוחנת באופן שוטף את היחס בין מספר הפקודות הנשלחות על ידי מחוללי ציטוטים, למחזורי המסחר הנוצרים מאותן פקודות ומצאה כי ניתן כעת להגדילו. עם זאת, הבורסה תמשיך לבחון יחס זה ובמידת הצורך, תעדכן אותו.

מניתוח שערך סגל הבורסה, עולה כי בשנת 2016 המשיכה פעילותם הערה של מחוללי הציטוטים במסחר באופציות על מדד ת"א-35 - 68% מההוראות שבוצעו נשלחו על ידי מחוללי ציטוטים לעומת 62% בשנת 2014 והם השתתפו ב-57% מהעסקאות שבוצעו, לעומת 52% בשנת 2014. 

הגדלת יחס פקודות-מחזורים צפויה לתרום להגברת הנזילות ולגידול במחזורי המסחר בנגזרים הנסחרים בתל-אביב.  
יחס פקודות-מחזורים באופציות וחוזים עתידיים של 15:1 ייכנס לתוקף ב-9 באפריל, 2017.