הבורסה משיקה מדד חדש: מדד תל בונד-גלובל המדד יכלול אג"ח של חברות זרות ללא זיקה לישראל, הנסחרות בבורסה

הודעה לעיתונות
18/06/2017
 
​דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו מיום ה' (15.6) השקת מדד חדש: תל בונד-גלובל, המבוסס על אג"ח שקליות של חברות זרות הנסחרות בבורסה. איגרות החוב הנכללות במדד זה נסחרות בתשואה גבוהה יותר ביחס לאיגרות החוב הנכללות בתל בונד שקלי שרמת הדירוג בו זהה למדד התל בונד-גלובל. 

המדד ממוקד באג"ח שקליות בריבית קבועה של חברות זרות ללא זיקה לישראל ומציע ערך מוסף שאינו קיים במדדי תל-בונד אחרים ולכן צפוי ליצור ביקוש למוצרי מדדים אשר מדד "תל בונד גלובל" יהיה נכס הבסיס שלהם. המדד יצטרף לקבוצת מדדי תל-בונד, לצד תל בונד-תשואות ותל בונד-תשואות שקלי.

המדד יורכב מ- 25 סדרות אג"ח בשווי שוק כולל של כ- 14.5 מיליארד שקל ויכלול בעיקר אג"ח חברות מענף נדל"ן. במדד יכללו אג"ח לא צמודות בריבית קבועה, בעלות דירוג (-A) בדירוג מעלות או (3A) בדירוג מדרוג, לפחות. תקרת המשקל לכל סדרת אג"ח שתיכלל במדד תהא 6%. 

מספר המנפיקים הינו 18 ומשקל המנפיק הגדול (דה-זראסאי) עומד על 11.1% (תקרת המשקל לכל מנפיק תהא 20%). נכון ל-18 ביוני 2017, כולל המדד תשואה פנימית ברוטו משוקללת של 4.7% ומח"מ משוקלל של 3.6 שנים. 

מדד זה מותאם ל-3 סוגים מרכזיים של משקיעים: "משקיעי לונג" המבקשים לגוון את תיק ההשקעות שלהם באמצעות מדד אג"ח בדירוג גבוה, עם תשואה עודפת; "משקיעי שורט" שסבורים כי דירוג האג"ח אינו משקף את הסיכון הגלום בהן ולכן התמחור שלהן בשוק יקר ומשקיעי "גידור" המחזיקים אג"ח מפלח שוק זה, שבתקופות שפל מבקשים לגדר את השקעתם באמצעות מכשירי שורט על המדד.

מדד "תל בונד-גלובל" יושק ב-16 ביולי 2017 כאשר המועד הקובע לקביעת הרכב המדד יהיה תום יום המסחר, ב-6 ביולי 2017.