רשות ניירות ערך הצהירה כי מסלקות הבורסה פועלות בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים הקצאת ההון של תאגידים בנקאיים בגין החשיפה למסלקות הבורסה תישאר מופחתת

הודעה לעיתונות
02/07/2017
 
​רשות ניירות ערך הודיעה (29 ביוני, 2017) כי ניתן לראות את מסלקות הבורסה כצד נגדי מרכזי כשיר (Qualifying Central Counterparty-QCCP) בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים לתשתיות פיננסיות. 

החלטת רשות ניירות ערך להכיר במסלקות ככשירות הינה תוצר של תהליך שנמשך כשנתיים, אשר במהלכו בוצעו מספר רב של פעילויות לשיפור מערך ניהול הסיכונים, ממשל תאגידי ותחומי פעילות נוספים בקבוצת הבורסה. זאת בדומה לנעשה במסלקות מובילות בעולם בשנים האחרונות.
ההכרה מעידה על סיכונים מופחתים, איתנות המסלקות ופעילותן בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים. 

כמו כן, מסלקות הבורסה תמשכנה להיחשב על ידי בנק ישראל כצד נגדי מרכזי כשיר ובהתאם לכך, הקצאת ההון של תאגידים בנקאיים בגין חשיפה למסלקות הבורסה תישאר מופחתת. הישארות ההקצאה המופחתת והוודאות לגביה, תאפשרנה לתאגידים הבנקאיים להגדיל את הפעילות בניירות ערך.

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, אמר: "מסלקות הבורסה הינן חלק מהתשתיות הקריטיות בשוק ההון בישראל, יעילותן ויציבותן מהווים גורמים הכרחיים המאפשרים קיומו של מסחר רציף. אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים והחלתם על מסלקות הבורסה הינה צעד נוסף של הרשות לחיזוק שוק ההון ולמעמדה של הרגולציה הישראלית כעומדת בסטנדרטים הבינלאומיים".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, אמר: "אנו מודים לרשות ניירות ערך על שיתוף הפעולה. אנו רואים חשיבות רבה בהכרת מסלקות הבורסה כעומדות בסטנדרטים הבינלאומיים על ידי רשות ניירות ערך, זאת בדומה למסלקות המובילות בעולם. עמידה בסטנדרטים אלו משפרת את התשתיות הקיימות בקבוצת הבורסה ותאפשר להמשיך ליישם בהצלחה את התוכנית האסטרטגית של הבורסה בתל אביב".