הבוקר הושק לראשונה המדד החדש: מדד תל בונד-גלובל המדד יכלול אג"ח של חברות זרות ללא זיקה לישראל הנסחרות בבורסה

הודעה לעיתונות
16/07/2017
 

החל מהבוקר (16.7.17) הושק המדד החדש תל בונד-גלובל, המבוסס על אג"ח שקליות של חברות זרות הנסחרות בבורסה. איגרות החוב הנכללות במדד זה נסחרות בתשואה גבוהה יותר ביחס לאיגרות החוב הנכללות בתל בונד שקלי שרמת הדירוג בו זהה למדד התל בונד-גלובל.


המדד ממוקד באג"ח שקליות בריבית קבועה של חברות זרות ללא זיקה לישראל ומציע ערך מוסף שאינו קיים במדדי תל-בונד אחרים, ולכן צפוי ליצור ביקוש למוצרי מדדים אשר מדד "תל בונד גלובל" יהיה נכס הבסיס שלהם. המדד יצטרף לקבוצת מדדי תל-בונד, לצד תל בונד-תשואות ותל בונד-תשואות שקלי.


המדד יורכב מ- 25 סדרות אג"ח בשווי שוק כולל של כ- 14.5 מיליארד שקל ויכלול בעיקר אג"ח חברות מענף נדל"ן. במדד יכללו אג"ח לא צמודות בריבית קבועה, בעלות דירוג (-A) בדירוג מעלות או (3A) בדירוג מדרוג, לפחות. תקרת המשקל לכל סדרת אג"ח שתיכלל במדד תהא 6%.


מספר המנפיקים הינו 18 ומשקל המנפיק הגדול (דה-זראסאי) עומד על 11.1% (תקרת המשקל לכל מנפיק תהא 20%).