מבנה הבעלות החדש של הבורסה יוצא לדרך בית המשפט אישר היום את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה. מבנה הבעלות החדש יאפשר כניסת שחקנים חדשים ויתרום להגברת התחרות בשוק ההון הישראלי

הודעה לעיתונות
07/09/2017
 
אמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון הבורסה מסר: "הבורסה בתל אביב יוצאת היום לדרך חדשה וזאת בדומה לבורסות המובילות בעולם. מבנה הבעלות החדש יאפשר כניסת שחקנים חדשים לבורסה ויתרום למיסוד שיתופי פעולה אשר יביאו להגברת התחרות ויחזקו את מקומה של הבורסה בכלכלה הישראלית. ברצוני להודות לשר האוצר, משה כחלון וליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אשר פעלו נמרצות לקידום שינוי משמעותי זה לטובת פיתוח וצמיחת שוק ההון הישראלי."
 
שינוי מבנה הבעלות של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב יוצא לדרך. בית המשפט אישר היום (7.9.17) את ההסדר לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה על פי סעיף 350 לחוק החברות. כזכור, בחודש אפריל 2017 אושר בכנסת תיקון לחוק ניירות ערך בעניין שינוי מבנה הבעלות בבורסה ובתחילת אוגוסט אושר ההסדר לשינוי מבנה הבעלות על ידי האסיפה הכללית של הבורסה.
 
בהתאם למבנה הבעלות החדש תחול הפרדה בין הבעלות בבורסה והשליטה בה לבין החברות בה. שינוי זה הינו צעד הכרחי לעידוד התחרות בשוק ההון לטובת ציבור המשקיעים וליכולתה של הבורסה לצרף חברים חדשים, מקומיים ובינלאומיים, לרבות ברוקרים קמעונאיים (Retail Broker), אשר יהפכו את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ונגישה יותר לציבור הרחב. כניסתם של חברים חדשים צפויה להביא, להערכת הבורסה, להפחתת העמלות שגובים החברים מלקוחותיהם. כיום מחזיק הציבור במישרין ודרך הגופים המוסדיים בכ- 500 מיליארד שקלים באמצעות מניות ועוד כ-900 מיליארד שקלים באג"ח ממשלתי וחברות.
 
בהתאם למבנה הבעלות החדש יירד חלקם של חברי הבורסה (הבנקים וחברי הבורסה שאינם בנקים) בבעלות בבורסה ואף חבר לא יוכל להחזיק ביותר מ- 5% מהבעלות בבורסה.
 
כחלק משינוי מבנה הבעלות תהפוך הבורסה לחברה שתוכל לחלק את רווחיה ובהמשך אף לצאת בהנפקה לציבור. בכך מצטרפת הבורסה בתל-אביב לבורסות המובילות בעולם הפועלות בהפרדה ברורה בין בעלות לחברות, דבר שיאפשר גיוס הון, ביצוע שינויים אסטרטגיים, שיתופי פעולה בין בורסות ועוד.
 
כחלק מהיערכותה לפעילות במבנה הבעלות החדש, פרסמה הבורסה לפני כחודשיים הצעה לשינויים משמעותיים בתנאים לקבלת חברים חדשים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם, הכוללים הסרת חסמים שונים, בין היתר ביטול הדרישות למינימום מספר לקוחות ולשווי מינימלי של תיקי ניירות ערך של לקוחות, למינימום וותק פעילות ולתקופת ניסיון. להודעה המלאה בנושא לחצו כאן.