הבורסה לניירות ערך מקימה חברה לרישומים לראשונה בישראל תציע שירותי רישום דיגיטליים לחברות הציבוריות

הודעה לעיתונות
18/10/2017
 

התעריפים שתגבה החברה לרישומים מהחברות הציבוריות יהיו נמוכים בכ- 30% מהתעריפים הנגבים כיום על ידי החברות לרישומים שבבעלות הבנקים.

החברה לרישומים תחל לפעול במתכונת מלאה בינואר 2018.

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישר הקמת חברה לרישומים אשר תפעל כחברה בת של הבורסה. הקמת החברה לרישומים הינה חלק מהתוכנית האסטרטגית שפרסמה הנהלת הבורסה בחודש אפריל האחרון.

החברה לרישומים של הבורסה תוקם כחברה פרטית, בבעלות מלאה של הבורסה. בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך, עיסוקה היחיד של החברה לרישומים החדשה יהיה החזקת ניירות ערך והיא תספק שירותים לחברות המנפיקות בבורסה.

חברה לרישומים עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:

  1. דואגת לרישום תקין ושלם של כמות ניירות ערך שרשומה על שמה (ומוחזקת בידי הציבור).
  2. משמשת כצינור להעברת תשלומים הנובעים מאירועי חברה (כדוגמת: דיבידנד, ריבית) מן החברות המנפיקות למחזיקים הסופיים של ניירות הערך.

כיום פועלות בישראל שלוש חברות רישומים שהינן חברות בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים, בנק מזרחי ובנק דיסקונט.
הבורסה תספק לחברות הציבוריות מגוון שירותים תחת קורת גג אחת הכוללים: רישום למסחר, רישום בחברה לרישומים והפקדה במסלקה. בנוסף, החברה לרישומים של הבורסה תספק, לראשונה בישראל, שירותי רישום דיגיטלי ללא צורך בהנפקת תעודה פיזית. זאת במטרה לצמצם את הסיכונים בתהליך הרישום ולחסוך בהוצאות התפעול לחברות הציבוריות.

עם הקמת החברה לרישומים והמעבר לדיגיטציה מלאה הכוללת הפסקת השימוש בתעודת מניה פיזית,  מיישרת הבורסה קו עם הפרקטיקה המקובלת בעולם של מתן שירותי רישום על ידי חברות שהינן חלק ממסלקה או קבוצה בורסאית.

התעריפים שתגבה החברה לרישומים מהחברות הציבוריות יהיו נמוכים בכ- 30% מהתעריפים הנגבים כיום על ידי החברות לרישומים שבבעלות הבנקים. תעריפים אלו יכללו תשלום קבוע, בטווח שבין 10,000 ₪ ל- 35,000 ₪ בהתאם לגודל החברה המנפיקה ומאפייניה, ותשלום משתנה - בהתאם לכמות סדרות ניירות הערך שתנפיק החברה.

תעריפון הבורסה יפורסם בשקיפות מלאה. פרטים אודות התעריפון יפורסמו לשקיפות ציבורית החל מהיום באתר הבורסה בקישור הבא: http://maya.tase.co.il/reports/details/1126864

החברה לרישומים תחל לפעול במתכונת מלאה בינואר 2018. בשבועות הקרובים תפרסם הבורסה מידע לחברות הציבוריות בדבר אופן ההצטרפות לשירות.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך אמר היום: "כחלק מהתוכנית האסטרטגית של הבורסה, אנו שואפים להרחיב את סל השירותים ולהציע מוצרים נוספים וחדשים. בכך אנו רוצים לתרום לתחרותיות בשוק ההון ולאפשר ללקוחותינו פתרונות יעילים וחכמים יותר. שירות הרישומים החדש של הבורסה יציע לראשונה בישראל דיגיטציה מלאה של התחום, בדומה לסטנדרט המקובל בעולם, ובעלויות נמוכות משמעותית מהקיימות כיום בשוק. בכך יוכלו החברות ליהנות משירות יעיל וחסכוני יותר".