לראשונה - הבורסה משיקה לוח הנפקות מרוכז אודות הנפקות פתוחות והנפקות צפויות

הודעה לעיתונות
15/11/2017
 

בכוונת הבורסה לאפשר בהמשך גישה נוחה לציבור להשתתף בהנפקות באמצעות חיבור ישיר מלוח ההנפקות לחברי הבורסה

המהלך מבוצע כחלק משאיפתה של הבורסה להגדיל את השתתפות הציבור הרחב בהנפקות ובמסחר ולהגביר את הנזילות כפי שבאה לידי ביטוי בתוכנית האסטרטגית

החל מהיום (ד', 15.11.17) הבורסה תציג לראשונה את נתוני ההנפקות הפתוחות וההנפקות הצפויות בקרוב, באופן נגיש וידידותי. נתונים אלה יוצגו בדף הבית במערכת ה"מאיה" תחת הלשונית "הנפקות צפויות".
 
כאמור בתוכנית האסטרטגית שהציגה הבורסה באפריל השנה, הבורסה שואפת להגדיל את מעורבות הציבור במסחר בבורסה ובהנפקות של חברות. כיום שיעור המעורבות של הציבור הרחב בישראל נמוך יחסית. אמצעי חשוב בהשגת מטרה זו הוא הנגשת המידע הרלוונטי למשקיעים באופן ברור ופשוט, וכך לראשונה החל מהיום כל אחד יוכל לקבל מידע מסודר ומרוכז של ההנפקות הצפויות.
בעתיד המשקיע יוכל לקבל התראה על כל עדכון של לוח ההנפקות הפתוחות.
 
המידע ירוכז כאמור בשתי טבלאות כמפורט להלן:
טבלת ההנפקות הפתוחות - מרכזת נתונים הלקוחים מדוחות ההצעה המידיים שדווחו ע"י החברות המנפיקות, ותציג את הנתונים המרכזיים הדרושים לשם השתתפות בהנפקה כגון: מועדי המכרז, החברה מנפיקה, ני"ע המוצעים, לימיט (מחיר/כמות), דירוג ועוד.  כמו כן יינתן קישור לדוח ההצעה על מנת שהמשקיעים יוכלו לקבל את המידע המלא על ההנפקה.
 
טבלת ההנפקות העתידיות -  כוללת מידע לגבי הנפקות לציבור אשר צפויות בעתיד הקרוב ואין להן עדיין תאריך מכרז פתוח לציבור. הטבלה תכלול מידע לגבי הנפקות הצפויות של חברות אג"ח חדשות, חברות מניות חדשות והרחבות סדרה של ניירות ערך סחירים. ניתן יהיה לראות  קישורים לדיווחים הרלוונטיים לעניין ההנפקה, כגון: קישור לטיוטת תשקיף, קישור לתשקיף להשלמה, קישור לשטר הנאמנות וקישור למצגת על החברה. מאחר ולקבלת החלטת השקעה בחברה חדשה נדרש זמן ארוך יותר ומאחר והציבור אינו מכיר את החברה, תפורסם ההנפקה הצפויה של החברה עם קישור לטיוטת התשקיף.
 
בבורסה לא מתכוונים להסתפק בהנגשת המידע בלבד. במהלך שנת 2018 צפויה הבורסה לאפשר השתתפות (ביצוע ההזמנה בפועל) בהנפקות בצורה קלה ופשוטה. ההשתתפות תיעשה באמצעות קישור מלוח ההנפקות ישירות לאתר חבר הבורסה בו מתנהל חשבונו של המשקיע, . הכוונה היא כי המשקיעים ישתמשו במספר זיהוי להנפקה(בדומה למספר נייר ערך)  שיינתן ע"י הבורסה וידווח ע"י החברות, לצורך העברת הזמנות במכרז. ההזמנות יועברו מחבר הבורסה ישירות לבורסה בהתבסס על תשתיות  מערכת מסחר רצף של הבורסה לביצוע על ידי חבר הבורסה.
 
איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה אמר כי: "אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת המידע לציבור הרחב, אשר איננו משתתף כיום בהנפקות של חברות קיימות וחדשות, בדומה לנעשה בעולם. מהלך זה מבוצע כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית של הבורסה, השואפת להגדיל את מעורבות הציבור בשוק ההון ובמסחר בבורסה".

להלן הקישורים ללוחות:
הנפקות פתוחות - http://maya.tase.co.il/issuance?view=opentender
הנפקות עתידיות - http://maya.tase.co.il/issuance?view=upcoming