הבורסה מפעילה לראשונה תוכנית לעידוד הסחירות בנגזרים על מדד ת"א-35 הבורסה תשתף בהכנסותיה פעילי נגזרים שיתרמו לגידול במחזורי המסחר המודל מבוסס על תוכניות לעידוד סחירות המופעלות בבורסות המובילות בעולם

הודעה לעיתונות
20/11/2017
 
הבורסה לניירות ערך פרסמה היום (20.11.17  ) לראשונה, תוכנית לתמרוץ פעילי נגזרים להגדיל את נפח הפעילות שלהם במסחר בנגזרים על מדד ת"א-35.

על פי התוכנית החדשה שגיבש סגל הבורסה, עידוד הסחירות בנגזרים על מדד ת"א-35 יתבסס על שיתוף פעילי נגזרים שיצטרפו לתוכנית, בחלק מהגידול בהכנסות הבורסה כתוצאה מגידול במחזור המסחר בנגזרים אלה - Revenue Sharing.

התגמול לפעילים יהיה בשיעור של 30% מהגידול בהכנסות הבורסה מהמסחר בנגזרי מדד ת"א-35. כלומר, במקרה של גידול בהכנסות הבורסה כתוצאה מעליה במחזור המסחר בנגזרים אלו, 30% מהגידול בהכנסות יחולקו בין משתתפי התוכנית.
התוכנית החדשה מבוססת על מודלים מוכרים המופעלים בבורסות נגזרים מובילות בעולם ומתמקדת בפעילי השוק הגדולים התורמים לנזילות במסחר בנגזרי מדד ת"א-35.
 
להלן עקרונות התוכנית:
התגמול לפעילים יהיה בשיעור של 30% מהגידול בהכנסות הבורסה מהמסחר בנגזרי מדד ת"א-35. התוכנית תהיה פתוחה לכל פעיל שוק שיעמוד בתנאי הסף שיוגדרו ואיננה מטילה על המשתתפים חובות כלשהן. התגמול יועבר מידי חודש למשתתפים שיעמדו בתנאי הסף, בחודש שלגביו ניתן התגמול. כמו כן, משתתפים חדשים יוכלו להצטרף לתוכנית בכל עת. התוכנית תהיה לשנה אחת עם אופציה להארכה בידי הבורסה.
 
 תוכנית עידוד הסחירות גובשה לאור התחרות מול בורסות המפעילות מגוון תוכניות לעידוד הסחירות וכן לאור ירידה הדרגתית שחלה בשנים האחרונות במחזורי המסחר בנגזרים על מדד ת"א-35  שנובעת, בין השאר, מירידה בתנודתיות בשוק וממעבר של פעילים מקומיים לסחור בבורסות חו"ל.  יודגש כי למרות הירידה בהיקף המסחר, נגזרים על מדד ת"א-35  נחשבים להצלחה גם בהשוואה בינלאומית - מקום 7 בעולם בשנת 2016 בדירוג לפי מחזורי מסחר באופציות על מדדי מניות (לפי World Federation of Exchanges). התוכנית המוצעת תחזק את האטרקטיביות של שוק הנגזרים המקומי. 

התוכנית תעלה היום באתר הבורסה להערות הציבור, למשך 3 שבועות. לאחר שיתקבלו הערות מהציבור, נוסח סופי של ההצעה יעלה לאישור דירקטוריון הבורסה ורשות ניירות ערך.
 
לקישור להערות הציבור באתר הבורסה לחץ כאן: http://maya.tase.co.il/reports/details/1131624

רובי גולדנברג, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת מסחר נגזרים ומדדים: "הבורסה רואה חשיבות רבה בקיומו של שוק נגזרים יעיל, נזיל וסחיר המעמיד לרשות המשקיעים אמצעי נוסף להשקעה ולגידור. התכנית המוצעת לעידוד הסחירות בנגזרים על מדד ת"א-35 תציב את הבורסה בתל-אביב בשורה אחת עם בורסות מובילות בעולם שמפעילות תוכניות דומות. הצלחת התוכנית תתרום לשכלול המסחר בנגזרים בתל-אביב ולהגדלת האטרקטיביות שלו בעיני כלל הפעילים."