הבורסה משיקה היום לראשונה שני מדדי אג"ח של חברות שבחרו בדרך של אחריות תאגידית: תל בונד-צמודות מעלה ותל בונד-שקלי מעלה משפחת מדדי ה-SRI של הבורסה מתרחבת לשלושה מדדים ולצד מדד המניות "ת"א-מעלה SRI" יחושבו 2 מדדי תל בונד מעלה נוספים (SRI - Socially Responsible Investing). בכך מצטרפת הבורסה בתל אביב למועדון בינלאומי מצומצם של גופים המחשבים מדדי אג"ח SRI

הודעה לעיתונות
29/11/2017
 
הבורסה לניירות ערך משיקה היום (29 בנובמבר, 2017) שני מדדי אג"ח תאגידיות חדשים:
 
מדד "תל בונד צמודות-מעלה", בו יכללו סדרות אג"ח של מנפיקים שדורגו על ידי ארגון מעלה לאחריות חברתית והנכללות במדד תל בונד-צמודות;

מדד "תל בונד שקלי-מעלה", בו יכללו סדרות אג"ח של מנפיקים שדורגו על ידי ארגון מעלה לאחריות חברתית והנכללות במדד תל בונד-שקלי.
 
עם השקת המדדים החדשים תחשב הבורסה 22 מדדי תל בונד, מהם 10 הושקו השנה. בסה"כ השיקה השנה הבורסה 12 מדדים חדשים.
 
מדדי Socially Responsible Investing SRI, המיועדים למשקיעים הסבורים כי קיים קשר בין אחריות תאגידית לבין ההתנהלות היומיומית ומוסר התשלומים של החברה, הולכים וצוברים בשנים האחרונות תאוצה בקרב משקיעים ברחבי העולם, בייחוד בצפון אירופה. עם השקת מדדי תל בונד-מעלה בישראל, מחזקת הבורסה בתל-אביב את החיבור החשוב בין שוק ההון לקהילה.
 
מדדי האג"ח החדשים מיועדים למרכיב הסולידי של תיקי השקעות ומאופיינות בסיכון נמוך, הנגזר מהדירוג הגבוה של האג"ח הכלולות בהם, והם יציעו ערך מוסף בדמות חברות עם ציון גבוה באחריות תאגידית. בנוסף, המדדים החדשים מרחיבים את מגוון המוצרים שמציעה הבורסה למשקיעים והם צפויים לייצר עניין גם בקרב משקיעים בינלאומיים, בעיקר בשווקים בהם קיימת מודעות גבוהה לסגמנט השקעות SRI, כדוגמת סקנדינביה שתיק ה"השקעות מצפוניות" בה משמעותי. עם השקתם, מצטרפת הבורסה לראשונה למועדון מצומצם יחסית של עורכי ומחשבי מדדי SRI, בשוק, בו גופים כדוגמת S&P, MSCI ו-Barclays.
 
כידוע, בפברואר 2005 השיקה הבורסה את מדד ת"א-מעלה שמורכב ממניות שדורגו על ידי ארגון מעלה לאחריות חברתית באותה עת, מדדי SRI היו בזמנו פחות נפוצים בעולם וגם אז הבורסה הייתה בין החלוצות להשיק מדד מניות SRI רציף. ב-12 השנים שחלפו מאז הושק מדד ת"א-מעלה, הושקו ברחבי העולם לא מעט מדדי SRI נוספים שמשתלבים עם מכשירי ההשקעה המסורתיים ונותנים מענה למשל לגופים מוסדיים, בעיקר בצפון אירופה, שנושא האחריות התאגידית בעסקים הוא חלק אינטגרלי מתיק ההשקעות שלהם. מבט על תשואת מדד ת"א-מעלה לאורך זמן מלמדת שביצועיו עולים על הביצועים של מדדי השוק המסורתיים, כמפורט בלוח שבנספח א'. בבורסה מקווים כי הרחבה לשלושה מדדי מעלה (במקום אחד כיום) תתרום לחשיפת המשקיעים להצלחתו של מדד המניות ת"א-מעלה ובכך צפויה לתרום להיקף ההשקעות בו.
 
בבורסה בתל אביב נסחרות כיום כ-140 סדרות אג"ח בשווי שוק של כ-120 מיליארד ש"ח, שהנפיקו חברות המדורגות ע"י מעלה. חלק מהחברות כדוגמת "חברת חשמל", "אדמה" ו"הוט", הן חברות שרק האג"ח שלהן נסחרות בבורסה. מאחר שמעלה מדרגת חברות ישראליות או חברות בעלות זיקה לישראל בלבד, יכללו במדדים רק סדרות אג"ח של חברות שהתאגדו בישראל או של חברות בעלות זיקה לישראל, הנסחרות בבורסה.

נספח א'- תשואת מדד מעלה  - מול מדדי מרכזיים אחרים
מדד
תשואה בשנה האחרונה
תשואה - 3 שנים
תשואה - 5 שנים
תשואה - 10 שנים
ת"א-מעלה
19%
35%
97%
41%
ת"א-125
5%
2%
25%
18%
ת"א-35
0%
1%
21%
25%
ת"א-90
28%
22%
59%
5%