גיוס הון בהנפקות של מניות והמירים ושל איגרות חוב לא ממשלתיות, לפי סוגי ניירות הערך וסוגי ההנפקה

​​​לתצוגה חדשה של לוח נתונים, לחץ כאן.
 
2012 

2011 
 
2010 
 
2009 

2008 
 
2007   
2006 
 
2005 
 
2004 
 
2003 
 
2002 
 
2001 
 
2000