סקירה יומית

שינויים במדדים נתונים עיקריים שוק הנגזרים התנודות הבולטות
כללי
מניות והמירים
אג"ח ומק"מ
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-13/06/2019
שינויים במדדים
שינוי (%)מדד נעילהשם המדד
0.78%
1,093.55
מניות והמירים כללי
0.52%
1,313.67
ת"א All-Share
0.52%
1,443.89
ת"א-רימון
0.98%
1,557.95
ת"א-35
0.50%
2,692.87
ת"א-35 נטו דולר
0.86%
1,446.77
ת"א-125
0.42%
1,493.63
ת"א סקטור-באלאנס
0.60%
1,208.78
ת"א-90
0.58%
557.26
ת"א-SME60
0.61%
964.35
ת"א-SME150
0.11%
1,265.43
ת"א-צמיחה
0.42%
1,787.69
תל-דיב
0.89%
1,384.85
ת"א-תעשייה
-0.03%
1,583.53
ת"א-פמילי
1.12%
358.98
ת"א גלובל-בלוטק
1.37%
449.80
ת"א טק - עילית
1.06%
671.74
ת"א-טכנולוגיה
1.81%
255.30
ת"א-ביומד
0.02%
2,103
ת"א-פיננסים
1.39%
2,354.48
ת"א בנקים-5
-1.30%
1,767.49
ת"א ביטוח-פלוס
0.27%
1,032.03
ת"א-נפט וגז
0.86%
846.12
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע
0.50%
638.12
ת"א-נדל"ן
0.85%
1,743.50
ת"א-מעלה
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד