סקירה יומית

שינויים במדדים נתונים עיקריים שוק הנגזרים התנודות הבולטות
כללי
מניות והמירים
אג"ח ומק"מ
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-16/10/2019
שינויים במדדים
שינוי (%)מדד נעילהשם המדד
1.01%
1,167.20
מניות והמירים כללי
0.81%
1,452.87
ת"א All-Share
0.85%
1,617.65
ת"א-רימון
1.21%
1,650.62
ת"א-35
0.79%
2,901.71
ת"א-35 נטו דולר
1.08%
1,569.27
ת"א-125
0.91%
1,664.77
ת"א סקטור-באלאנס
0.70%
1,400.01
ת"א-90
0.62%
573.32
ת"א-SME60
0.74%
1,068.36
ת"א-SME150
0.57%
1,343.91
ת"א-צמיחה
0.84%
2,023.14
תל-דיב
0.93%
1,486.99
ת"א-תעשייה
0.99%
1,963
ת"א-פמילי
0.63%
371.41
ת"א גלובל-בלוטק
0.62%
524.69
ת"א טק - עילית
0.64%
811.33
ת"א-טכנולוגיה
0.16%
207.71
ת"א-ביומד
0.50%
2,263.75
ת"א-פיננסים
-0.17%
2,511.30
ת"א בנקים-5
1.10%
1,881.21
ת"א ביטוח-פלוס
1.40%
929.48
ת"א-נפט וגז
0.42%
925.34
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע
1.04%
817.42
ת"א-נדל"ן
0.98%
1,859.36
ת"א-מעלה
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד