ביאורים לסטטיסטיקות מעו"ף

תוכן עניינים
 • מספר חשבונות מקסימאלי לתקופה
 • מספר חוזים פתוחים מקסימאלי לתקופה
 • שווי חוזים פתוחים במונחי נכס בסיס מקסימאלי לתקופה
 • מחזור ממוצע במונחי נכס בסיס
 • יחס מחזור
 • מספר חשבונות מקסימאלי לתקופה

  מדי בוקר מדווחים חברי מסלקת מעו"ף את פרטי הפוזיציות של לקוחותיהם למסלקת מעו"ף. מסלקת מעו"ף סוכמת את מספר החשבונות בנכס בסיס מסוים (למשל מדד ת"א-25).

  "מספר חשבונות מקסימאלי לתקופה" הינו מספר החשבונות המקסימאלי שדווח למסלקת מעו"ף ביום מסוים במהלך התקופה הנבדקת (חודש או שנה).

  מספר חוזים פתוחים מקסימאלי לתקופה

  מדי בוקר מדווחים חברי מסלקת מעו"ף על כמות החוזים הפתוחים של לקוחותיהם למסלקת מעו"ף. מסלקת מעו"ף סוכמת את כמות החוזים הפתוחים בנכס בסיס מסוים (למשל מדד ת"א-25) בכל חשבונות לקוחותיהם של חברי מסלקת מעו"ף. הספירה הינה רק של צד השורט לחוזה.

   

  "מספר חוזים פתוחים מקסימאלי לתקופה" הינו מספר החוזים הפתוחים המקסימאלי שדווח למסלקת מעו"ף ביום מסוים במהלך התקופה הנבדקת (חודש או שנה).

  שווי חוזים פתוחים במונחי נכס בסיס מקסימאלי לתקופה

   

  "שווי חוזים פתוחים במונחי נכס בסיס" מבטא את כמות החוזים הפתוחים כשווה ערך למחזור הכספי במונחי נכס הבסיס של הפוזיציה הממונפת.  הנתון מחושב בנפרד עבור כל נכס בסיס לתקופה הנבדקת (חודש או שנה).

   

  שווי חוזים פתוחים במונחי נכס בסיס מקסימאלי לתקופה מחושב באופן הבא:

   

  מחיר נכס הבסיס הקובע ביום בו נקבע הערך המקסימאלי

  X

  מספר חוזים פתוחים מקסימאלי לתקופה

  X

  מכפיל נכס הבסיס של אותו נגזר

  =

  שווי חוזים פתוחים במונחי נכס בסיס מקסימאלי לתקופה

  מחזור ממוצע במונחי נכס בסיס

  "מחזור במונחי נכס בסיס" מבטא את המחזור בנגזרים כשווה ערך למחזור הכספי במונחי נכס הבסיס של הפוזיציה הממונפת. הנתון מחושב בנפרד עבור כל נכס בסיס לתקופה הנבדקת (חודש או שנה).

   

  מחזור במונחי נכס בסיס ליום נתון מחושב באופן הבא:

   

  מחיר נכס הבסיס הקובע ביום נתון

   

  x

  מחזור יומי בכל הנגזרים על נכס בסיס ספציפי ביום נתון

   

  x

  מכפיל נכס הבסיס של אותו נגזר

   

  =

   

  מחזור במונחי נכס בסיס ליום נתון

   

   

  מחזור ממוצע במונחי נכס בסיס הנו ממוצע יומי של סך הסכום המחושב בתקופה הנבדקת (חודש או שנה)

  מחזור במונחי נכס בסיס משוקלל דלתא לאופציה מסוימת הינו המחזור במונחי נכס בסיס לאופציה מסוימת כפול  הדלתא של אותה אופציה והוא מחושב באופן הבא:

   

  המחזור היומי באופציה ספציפית על מדד ת"א-25

  X

  מכפיל נכס הבסיס של אותה אופציה

  X

  הדלתא של אותה אופציה

  X

  מחיר נכס הבסיס ביום

  הנבדק

  =

  מחזור במונחי נכס בסיס משוקלל דלתא עבור יום

  יחס מחזור

  נתון זה מוצג רק עבור אופציות על מדד ת"א-25 והוא מחושב כיחס בין סך המחזור במונחי נכס בסיס משוקלל דלתא במהלך התקופה הנבדקת לסך המחזור במניות ת"א-25 באותה תקופה (חודש או שנה).  

  לגבי אופן החישוב ראה בהגדרה "מחזור ממוצע במונחי נכס בסיס".