1994

תאריך

מספר

מספר

מחזור

מחזור

מחזור

מספר

שווי חוזים

מספר

 

חשבונות

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

 ממוצע

חוזים

 פתוחים

ימי

 

מקסימלי

ממוצע

ביחידות

בפרמיות

במונחי

פתוחים

במונחי

מסחר

 

לתקופה

 

אופציות

(אלפי ש"ח)

נכס בסיס

מקסימלי

 נכס בסיס

בתקופה

 

 

 

 

 

(אלפי $)

לתקופה

מקסימלי

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

(אלפי $)

 

1994

1,765

34

378

160.4

3,776

20,524

205

174

אפריל

316

42

405

232.5

4,053

4,309

43

13

מאי

572

29

577

169.6

5,769

13,924

139

21

יוני

719

29

320

181.6

3,195

16,870

169

22

יולי

768

23

176

93.7

1,759

10,216

102

20

אוגוסט

899

28

324

151.9

3,236

12,038

120

21

ספטמבר

915

37

381

190.3

3,810

12,282

123

12

אוקטובר

1,583

41

380

171.1

3,798

17,679

177

22

נובמבר

1,514

44

422

141.5

4,221

17,543

175

22

דצמבר

1,765

41

417

147.5

4,169

20,524

205

21