1995

תאריך

מספר

מספר

מחזור

מחזור

מחזור

מספר

שווי חוזים

מספר

 

חשבונות

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

 ממוצע

חוזים

 פתוחים

ימי

 

מקסימלי

ממוצע

ביחידות

בפרמיות

במונחי

פתוחים

במונחי

מסחר

 

לתקופה

 

אופציות

(אלפי ש"ח)

נכס בסיס

מקסימלי

 נכס בסיס

בתקופה

 

 

 

 

 

(אלפי $)

לתקופה

מקסימלי

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

(אלפי $)

 

1994

1,765

34

378

160.4

3,776

20,524

205

174

1995

1,367

37

282

109.6

2,821

19,242

192

246

ינואר

1,085

26

199

65.0

1,988

12,288

123

23

פברואר

1,367

45

403

122.4

4,031

15,855

159

20

מרץ

1,181

53

393

174.3

3,931

14,931

149

21

אפריל

1,342

32

300

78.2

3,001

19,242

192

20

מאי

912

32

218

60.6

2,179

11,056

111

21

יוני

1,107

34

276

106.4

2,758

13,452

135

20

יולי

950

36

317

117.4

3,173

11,363

114

22

אוגוסט

974

40

266

110.1

2,658

12,222

122

22

ספטמבר

712

26

164

78.8

1,642

8,093

81

17

אוקטובר

784

29

170

53.5

1,699

9,228

92

17

נובמבר

527

37

273

110.9

2,731

6,828

68

22

דצמבר

695

56

376

224.0

3,758

8,749

87

21