1996

תאריך

מספר

מספר

מחזור

מחזור

מחזור

מספר

שווי חוזים

מספר

 

חשבונות

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

 ממוצע

חוזים

 פתוחים

ימי

 

מקסימלי

ממוצע

ביחידות

בפרמיות

במונחי

פתוחים

במונחי

מסחר

 

לתקופה

 

אופציות

(אלפי ש"ח)

נכס בסיס

מקסימלי

 נכס בסיס

בתקופה

 

 

 

 

 

(אלפי $)

לתקופה

מקסימלי

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

(אלפי $)

 

1994

1,765

34

378

160.4

3,776

20,524

205

174

1995

1,367

37

282

109.6

2,821

19,242

192

246

1996

4,143

187

2,173

1,235.2

21,732

158,265

1,583

243

ינואר

755

43

331

179.1

3,306

10,677

107

23

פברואר

963

63

587

286.0

5,869

15,945

159

21

מרץ

1,399

76

826

500.7

8,263

26,382

264

20

אפריל

1,734

118

1,048

766.9

10,481

37,869

379

16

מאי

1,738

146

1,375

1,370.8

13,751

39,581

396

20

יוני

2,182

165

1,459

855.1

14,591

52,321

523

21

יולי

2,812

192

2,473

1,317.0

24,726

70,870

709

21

אוגוסט

3,752

257

3,258

1,669.4

32,578

108,105

1,081

21

ספטמבר

3,109

179

2,019

952.7

20,187

94,938

949

19

אוקטובר

3,507

332

4,321

2,607.0

43,207

120,505

1,205

23

נובמבר

3,639

300

3,673

1,793.7

36,725

133,003

1,330

20

דצמבר

4,143

382

4,733

2,539.6

47,332

158,265

1,583

18