2001

תאריך

מספר

מספר

מחזור 

מחזור

מחזור

מספר

שווי חוזים

מספר

 

חשבונות

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

 ממוצע

חוזים

 פתוחים

ימי

 

מקסימלי

ממוצע

ביחידות

בפרמיות

במונחי

פתוחים

במונחי

מסחר

 

לתקופה

 

אופציות

(אלפי ש"ח)

נכס בסיס

מקסימלי

 נכס בסיס

בתקופה

 

 

 

 

 

(אלפי אירו)

לתקופה

מקסימלי

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

(אלפי אירו)

 

2001

105

40

998

728.5

9,975

12,109

121,090

24

נובמבר

71

169

4,471

2,521.9

44,710

6,848

68,480

2

דצמבר

105

28

682

565.4

6,817

12,109

121,090

22