2002

תאריך

מספר

מספר

מחזור 

מחזור

מחזור

מספר

שווי חוזים

מספר

 

חשבונות

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

 ממוצע

חוזים

 פתוחים

ימי

 

מקסימלי

ממוצע

ביחידות

בפרמיות

במונחי

פתוחים

במונחי

מסחר

 

לתקופה

 

אופציות

(אלפי ש"ח)

נכס בסיס

מקסימלי

 נכס בסיס

בתקופה

 

 

 

 

 

(אלפי אירו)

לתקופה

מקסימלי

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

(אלפי אירו)

 

2001

105

40

998

728.5

9,975

12,109

121,090

24

2002

185

35

1,670

2,208.4

16,695

52,669

526,690

249

ינואר

185

41

1,076

1,206.5

10,760

25,330

253,300

23

פברואר

175

41

2,222

2,172.1

22,216

32,018

320,180

19

מרץ

96

32

1,199

1,124.6

11,986

20,777

207,770

19

אפריל

40

34

1,571

2,417.0

15,710

25,082

250,820

18

מאי

43

28

1,007

1,845.7

10,070

27,900

279,000

21

יוני

67

41

2,329

5,196.7

23,290

52,669

526,690

21

יולי

79

33

1,455

1,473.5

14,550

36,137

361,370

22

אוגוסט

71

36

2,221

2,854.1

22,208

40,552

405,520

21

ספטמבר

56

33

1,701

2,498.8

17,011

36,168

361,680

19

אוקטובר

60

26

1,629

1,488.7

16,289

30,546

305,460

23

נובמבר

62

36

1,970

1,608.3

19,698

32,084

320,840

20

דצמבר

61

38

1,731

2,690.2

17,313

28,179

281,790

23