2003

תאריך

מספר

מספר

מחזור 

מחזור

מחזור

מספר

שווי חוזים

מספר

 

חשבונות

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

 ממוצע

חוזים

 פתוחים

ימי

 

מקסימלי

ממוצע

ביחידות

בפרמיות

במונחי

פתוחים

במונחי

מסחר

 

לתקופה

 

אופציות

(אלפי ש"ח)

נכס בסיס

מקסימלי

 נכס בסיס

בתקופה

 

 

 

 

 

(אלפי אירו)

לתקופה

מקסימלי

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

(אלפי אירו)

 

2001

105

40

998

728.5

9,975

12,109

121,090

24

2002

185

35

1,670

2,208.4

16,695

52,669

526,690

249

2003

174

39

1,597

1,830.3

15,968

37,387

373,870

245

ינואר

152

61

1,874

3,874.0

18,742

37,387

373,870

21

פברואר

165

49

1,879

2,598.3

18,790

31,552

315,520

20

מרץ

174

65

2,433

2,809.9

24,329

31,296

312,960

21

אפריל

138

41

1,804

1,973.3

18,041

35,297

352,970

17

מאי

136

44

1,651

3,079.6

16,512

28,376

283,760

17

יוני

105

28

1,373

1,152.7

13,729

25,302

253,020

21

יולי

77

28

1,312

1,134.1

13,125

22,867

228,670

23

אוגוסט

68

25

1,165

874.5

11,651

19,185

191,850

20

ספטמבר

81

39

1,510

1,088.0

15,102

20,992

209,920

21

אוקטובר

111

28

1,163

1,356.4

11,632

24,912

249,120

20

נובמבר

149

27

1,493

1,168.1

14,927

20,524

205,240

21

דצמבר

165

32

1,557

1,213.4

15,570

27,517

275,170

23