1995

תאריך

מספר

מחזור 

מחזור

מספר

 

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

חוזים

 

ממוצע

בחוזים

במונחי

פתוחים

 

 

עתידיים

נכס בסיס

מקסימלי

 

 

 

(אלפי ש"ח)

לתקופה

1995

6

23

459

374

אוקטובר

20

94

1,852

248

נובמבר

5

22

424

325

דצמבר

4

14

297

374