1997

תאריך

מספר

מחזור 

מחזור

מספר

 

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

חוזים

 

ממוצע

בחוזים

במונחי

פתוחים

 

 

עתידיים

נכס בסיס

מקסימלי

 

 

 

(אלפי ש"ח)

לתקופה

1995

6

23

459

374

1996

1

9

183

658

1997

0

1

22

161

ינואר

0

0

6

23

פברואר

0

0

5

3

מרץ

0

0

0

3

אפריל

0

0

0

2

מאי

0

0

5

2

יוני

1

7

208

143

יולי

0

1

30

158

אוגוסט

0

0

4

161

ספטמבר

0

0

0

1

אוקטובר

0

0

0

1

נובמבר

0

0

0

0

דצמבר

0

0

0

5