1999

תאריך

מספר

מחזור 

מחזור

מספר

 

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

חוזים

 

ממוצע

בחוזים

במונחי

פתוחים

 

 

עתידיים

נכס בסיס

מקסימלי

 

 

 

(אלפי ש"ח)

לתקופה

1995

6

23

459

374

1996

1

9

183

658

1997

0

1

22

161

1998

2

27

808

2,904

1999

5

50

2,034

3,390

ינואר

2

29

917

3,390

פברואר

3

41

1,243

762

מרץ

1

18

612

947

אפריל

3

68

2,560

872

מאי

1

16

656

889

יוני

2

28

1,099

519

יולי

2

41

1,751

976

אוגוסט

2

35

1,339

902

ספטמבר

2

24

946

963

אוקטובר

6

60

2,355

1,269

נובמבר

10

71

3,048

2,188

דצמבר

23

162

7,453

3,304