חוזים עתידיים על מדד ת"א-25

  
1995
seperator
  
1996
seperator
  
1997
seperator
  
1998
seperator
  
1999
seperator
  
2000
seperator
  
2001
seperator
  
2002
seperator
  
2003
seperator
  
2004
seperator
  
2005
seperator
  
2006
seperator
  
2007
seperator
  
2008
seperator
  
2009
seperator
  
2010
seperator
  
2011
seperator
  
2012