פס גרפי - סטטיסטיקהשיאים בבורסה

מניות
​מחזור המסחר (26/05/2010) – 16.391 מיליארד ש"ח
מספר עסקאות (30/01/2011) – 160,802
איגרות חוב
מחזור המסחר (19/05/2016) – 11.5 מיליארד ש"ח
מק"מ (מלווה קצר מועד)
​מחזור המסחר (3/12/2008) – 3.036 מיליארד ש''ח
​שיאים – רצף ני"ע (מניות, אג"ח, מק"מ)
​עסקאות (24/08/2015) – 210,951
פקודות (09/11/2016) – 11,438,971
מחזור כספי כולל (26/05/2010) – 20.309 מיליארד ש"ח
נגזרים
מחזור המסחר (23/01/2008) – 1,120,423 יחידות
מספר פקודות (25/08/2015) – 2,843,514  
מספר עסקאות (22/08/2011) – 247,397
 
נגזרי מדד ת"א-35
מחזור המסחר (23/01/2008) – 1,021,310 יחידות
 
אופציות שבועיות על מדד ת"א-35
מחזור המסחר (06/02/2018) – 146,057 יחידות
 
נגזרי דולר
מחזור המסחר (23/07/2015) – 499,944 יחידות

אופציות על מניות
מחזור המסחר הכולל (24/02/2015) – 171,470 יחידות​
הערה: הנתונים אינם כוללים עסקאות מחוץ לבורסה.