שיאים בבורסה

מניות

​מחזור המסחר (26/05/2010) – 16.391 מיליארד ש"ח
מספר עסקאות (09/03/2020) – 245,591 
 

איגרות חוב

מחזור המסחר (12/03/2020) – 14.715 מיליארד ש"ח
מספר עסקאות (09/03/2020) - 126,890
 

מק"מ (מלווה קצר מועד)

​מחזור המסחר (09/03/2020) – 4.636 מיליארד ש''ח
 

​שיאים – רצף ני"ע (מניות, אג"ח, מק"מ)

​עסקאות (09/03/2020) – 373,347
פקודות (09/11/2016) – 11,438,971
מחזור כספי כולל (09/03/2020) – 23.010 מיליארד ש"ח
 

נגזרים

מחזור המסחר (23/01/2008) – 1,120,423 יחידות
מספר פקודות (25/08/2015) – 2,843,514 
מספר עסקאות (22/08/2011) – 247,397

נגזרי מדד ת"א-35

מחזור המסחר (23/01/2008) – 1,021,310 יחידות

אופציות שבועיות על מדד ת"א-35

מחזור המסחר (06/02/2018) – 146,057 יחידות

נגזרי דולר

מחזור המסחר (22/09/2020) – 544,365 יחידות

אופציות על מניות

מחזור המסחר הכולל (24/02/2015) – 171,470 יחידות​

 

​הערה: הנתונים אינם כוללים עסקאות מחוץ לבורסה.