השפעת המיתון ניכרת – שחיקה ברווח התפעולי של חברות התעשיה הבורסאיות בשנת 2001 קובי אברמוב, מרס 2002

1. חברות התעשיה המדדיות

בשנת 2001 חלה הרעה משמעותית ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות המתאמות את דוחותיהן למדד, וזאת בעקבות המיתון הנובע מהמשבר העולמי בענף הטכנולוגיה וההחמרה במצב הביטחוני. בסיכום שנתי ירדה התשואה התפעולית להון של חברות אלה לכ-9% - שעור נמוך שכמוהו לא נרשם ב-15 השנים האחרונות.

 

הירידה ברווחיות באה לאחר חמש שנים  רצופות שבהן נרשמה יציבות בתשואה התפעולית להון, שהסתכמה בכ- 14%-13%. עוד ראוי לציין כי ב- 1992, שהיתה שנת שיא, רשמו החברות תשואה תפעולית להון כפולה - כ-27%.

 

בהיקף המכירות של 136 החברות המדדיות ניכרת ב-3 השנים האחרונות יציבות ברמה של כ-40 מיליארד ש"ח לשנה, זאת למרות האטת הצמיחה מאז שנת 2000. אולם, המיתון והתגברות התחרות, הביאו לצמצום המרווחים והרווח התפעולי נשחק  בכ-37% ושולי הרווח התפעולי מהמכירות הצטמצמו ל-4.3% בלבד, לעומת כ- 7% בחמש השנים הקודמות.

 

הירידה ברווח התפעולי בתוספת ההפרשות לירידת ערך רכוש והשקעות, והפסדי ההון גרמו בשנת 2001 להיווצרות הפסד של כ-3 מיליארד ש"ח, המהווה תשואה שלילית של כ-16% על ההון. זאת לעומת תשואה  חיובית  של  10%-5% בחמש השנים הקודמות.

 

עיקר ההפסד נובע משני הקונצרנים התעשייתיים הגדולים. "כור" הציג השנה הפסד בסך של כ-2.5 מיליארד ש"ח, מתוכם כ- 1.8 מיליארד ש"ח חלקו בהפסדי חברות כלולות (בעיקר אי.סי.איי. טלקום) ו- 0.7 מיליארד ש"ח הפסדי הון והפחתות רכוש והשקעות. "כלל תעשיות" רשמה הפסד של כ- 900 מיליון ש"ח, מירידת ערך השקעותיה בחברות טכנולוגיה ומהפסדי חברות כלולות.

יש לציין שניטרול הנתונים של שני קונצרנים אלה (המהווים חלק מהותי מפעילות חברות התעשיה המדדיות) מהאוכלוסיה הנבדקת, משנה לחלוטין את התמונה, ובסיכום נתוני החברות מתקבל רווח נקי של כ- 200 מיליון ש"ח, לעומת רווח של יותר מ- 900 מליון ש"ח בשנת 2000.

 

בחינת ענפי המשנה של חברות התעשיה המדדיות מורה כי ירידה חדה ברווחיות היתה בחברות החשמל והאלקטרוניקה, כימיה ופלסטיק, עץ ונייר. לעומת זאת, בענפי התעשיה המסורתיים - מזון, טכסטיל, מתכת ומוצרי בניה נרשמו שינויים קלים בלבד ברווחיות לעומת שנת 2000.

 

הרבעון הרביעי של שנת 2001, הוא הרבעון החמישי ברציפות בו משקפים הנתונים את המשבר העמוק בו נתון המשק הישראלי.

 

למרות המיתון, סך המכירות הרבעוני של חברות התעשיה המדדיות נשאר יציב ברבעון הרביעי, ברמה של כ-10 מיליארד ש"ח, בדומה לסך המכירות הרבעוניות בכל אחד מ-4 הרבעונים הקודמים.

 

נתוני הרווח התפעולי ברבעון האחרון דומים מאוד לנתוני הרבעון המקביל בשנת 2000, אך הם הגרועים ביותר מבין כל רבעוני שנת 2001. התשואה התפעולית להון ירדה לכ-7% לעומת 12% - 9% בשלושת הרבעונים הקודמים.

ברבעון זה נרשם, זה הרבעון החמישי ברציפות, הפסד נקי בחברות התעשיה המדדיות – כ- 90% ממנו נובע מהפסדי "כור" ו"כלל תעשיות".

2. חברות התעשיה הדולריות

גם ב- 38 חברות התעשיה המתאמות את דוחותיהן לדולר נרשמה בשנת 2001 ירידה ברווחיות, בשעור דומה לזו שנרשמה בחברות המדדיות. התשואה התפעולית להון של חברות אלה הסתכמה השנה בכ- 10%, לעומת 14.5% בשנת 2000, ורמה של כ- 17.5% בשנים 1999-1997.

 

מענין לציין, כי עד שנת 1999 היה שעור התשואה התפעולית להון בחברות הדולריות גבוה מזה של החברות המדדיות בכ-3%, ואילו בשנתיים האחרונות הצטמצם הפער בין שתי הקבוצות לכאחוז אחד בלבד.

 

במקביל לעליה במכירות, בכ- 2.5%, ירדו בשנת 2001 שולי הרווח הגולמי והתפעולי מהמכירות. הרווח התפעולי של קבוצת החברות הדולריות נשחק ב- 23% לעומת אשתקד.

 

החברות הדולריות, הציגו בשנת 2001 הפסד נקי של כ- 650 מיליון ש"ח, המשקף תשואה שלילית של כ- 3% על הונן, לעומת רווח של כ- 2 מיליארד ש"ח בכ"א מהשנתיים הקודמות.

עיקר ההפסד נובע מהפחתות שביצעה "כימיקלים לישראל" (בגין ירידת ערך נכסים בחברת המגנזיום בסך של כ- 900 מיליון ש"ח), ומהפסדי "סאיטקס" והפחתות שביצעה (בגין החזקותיה ב"קריאו", בסך של כ- 950 מיליון ש"ח).

 

הרבעון הרביעי של שנת 2001 היה הגרוע ביותר שנרשם בחברות הדולריות בשנים האחרונות, וזאת למרות גידול של כ- 10% במכירות לעומת שאר רבעוני השנה.

התשואה התפעולית להון ירדה לכ- 8% לעומת כ- 11% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2001.

ברבעון זה הציגו החברות הפסד נקי של כ- 630 מיליון ש"ח, המשקף תשואה שלילית של כ- 10% להון.

 

לחברת "טבע" משקל מכריע בתוצאות של קבוצת החברות הדולריות, הן בגלל גודלה והן בזכות הרווחיות הגבוהה שלה. ניטרול נתוני "טבע" מתוצאות החברות הדולריות מוריד את רמת הרווחיות הכוללת באופן ניכר ומותיר את קבוצת החברות הדולריות עם הפסד תפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2001, לעומת רווח תפעולי של כ- 375 מליון ברבעון במקביל אשתקד.

 

 

למאמר המלא כולל לוחות נתונים