נמשך השיפור ברווחיות חברות התעשייה הבורסאיות ברבעון השני של ‏2002 קובי אברמוב, אוקטובר 2002

א. חברות התעשיה המדדיות

 יציבות במכירות והתייעלות הביאו לשיפור ברווחיות חברות התעשייה, המתאמות את   הדו"חות הכספיים למדד המחירים לצרכן. השיפור, לעומת הרבעון הקודם ולעומת התקופה  המקבילה אשתקד, חל בכל הנתונים  שנבדקו.

 

החברות התעשייתיות שמרו, ברבעון השני, על יציבות בהיקף המכירות והן מראות התייעלות המביאה לשיפור בשולי הרווח הגולמי (28.5% מהמכירות) וברווח התפעולי (6% מהמכירות). התשואה התפעולית להון עלתה לכ-14% לעומת כ-9% ברבעון המקביל אשתקד. בסעיף הרווח הנקי נרשם, בחברות אלה, רווח חיובי קטן, זאת לאחר שישה רבעונים רצופים של הפסדים כבדים. השיפור ברווח הנקי של החברות המדדיות נובע מצמצום ניכר בהפרשות, שביצעו החברות בגין אחזקות בחברות טכנולוגיה ואחרות.

 

גם בסיכום חצי שנתי ניכר שיפור ברווח הגולמי, התפעולי והנקי לעומת המחצית המקבילה אשתקד ולעומת נתוני שנת 2001 כולה. עם זאת, הרווחיות נמוכה יותר, מאשר במחצית הראשונה של שנת 2000, שהייתה תקופת שיא ברווחיות. בסעיף הרווח הנקי מציגות עדיין החברות המדדיות הפסדים מצרפיים של כ- 335 מליון שקל, לעומת הפסד של כ- 2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בדיקת ענפי המשנה בתעשייה מראה שיפור בולט ברווחיות רוב הענפים, פרט לחברות בענף החשמל והאלקטרוניקה, שהציגו ירידה ברווחיות, ולחברות בענפי המזון והמתכת שהציגו יציבות.

 

ב. חברות התעשיה הדולריות

 חברות התעשייה המתאמות את הדו"חות לדולר מראות שיפור בתוצאות ברבעון השני של שנת 2002.

 

התשואה התפעולית להון שהשיגו חברות אלה – 13.3%, היא הגבוהה ביותר מאז הרבעון השלישי של שנת 2000 –הרבעון האחרון לפני המשבר בחברות הטכנולוגיה ותחילת האינתיפדה.

בסעיף הרווח הנקי חלה בחברות הדולריות ירידה קלה, לעומת הרבעון הקודם, זאת עקב עליה חדה בהוצאות המימון שלהן. הסיבה לכך היא התיסוף הריאלי  בשער הדולר במהלך הרבעון, לעומת מדד המחירים לצרכן. (פיחות של 2.2% לעומת עלית מדד של 3.9%).

 

חברת "טבע" ממשיכה להציג רווחיות גבוהה, אך גם ללא נתוני טבע מציגות החברות הדולריות שיפור ניכר ברווחיות התפעולית, אם כי ברמה נמוכה יותר – תשואה תפעולית להון של כ- 8% לעומת רמה של 7%-4% בשנת 2001.

חברה בולטת נוספת  שתרמה לשיפור  ברמת הרווחיות היא קונצרן "כ"יל", שבו חלה התייעלות בולטת שבאה לידי ביטוי בגידול שולי הרווח הגולמי והתפעולי מהמכירות.

 

גם בסיכום חצי שנתי קיימת מגמה דומה לזו שנרשמה בחברות המדדיות - שיפור ניכר לעומת הרווחיות בשנת 2001. בחברות הדולריות דומות התוצאות במחצית הראשונה של שנת 2002  לאלה שנרשמו במחצית הראשונה של שנת 2000 (לפני תחילת המשבר).

 

למאמר המלא כולל לוחות נתונים