המניות הסחירות ביותר בבורסה בשנת 2002 קובי אברמוב, ינואר 2003

בשנת 2002 הסתכם משקלן של 20 המניות הסחירות ביותר בכ- 75% מסך המחזור בבורסה, בדומה לאשתקד.

 

במקביל לירידה של כ-20% במדד המניות הכללי, ירד גם המחזור היומי בבורסה (ללא עסקאות מחוץ לבורסה) בכ- 10%, והסתכם בכ- 219 מיליון ש"ח.

 

"טבע" ממשיכה להיות המניה הסחירה ביותר, עם מחזור יומי ממוצע של כ-35 מיליון ש"ח – עליה של כ- 15% לעומת אשתקד.

חלקו של המסחר במניות "טבע" עלה מכ-13% לכ-16% מסך המחזור הכולל בבורסה, וזאת הן בגלל העליה במחזור במניה והן מכיון ששער מנית "טבע" עלה בשנת 2002 בכ- 31%, בעוד שמדד המניות, ללא "טבע", ירד השנה בכ-24%.

 

השנה לא חל שינוי גם בדרוג שלושת המניות הסחירות ביותר אחרי "טבע" - במקום השני "בנק הפועלים" עם מחזור יומי של כ- 18 מיליון ש"ח, ואח"כ "בנק לאומי" (15 מיליון ש"ח) ו-"בזק" (13 מיליון ש"ח). מחזור המסחר בכל אחת ממניות אלה ירד השנה בכ-20%, לעומת אשתקד.

 

לרשימת 20 המניות הסחירות ביותר הצטרפו ב-2002 "אסם" והחברה הדואלית "ריבוע כחול ישראל", שניצבו בשנה שחלפה במקומות ה-25 וה-23, בהתאמה.

 

לעומת זאת, יצאו מהרשימה מניות "נייס" ו"אלרון", הנסחרות במקביל בת"א ובארה"ב, שניצבו אשתקד במקומות ה-11 וה- 17, בהתאמה. מחזור המסחר בשתי מניות אלה בתל-אביב ירד השנה           בכ-60%.

 

השינויים הבולטים בדרוג הפנימי של עשרת המניות הסחירות ביותר הם עלייתן של "כיל" מהמקום ה-12 למקום ה-6, בעקבות עליה של 35% במחזור, ושל "אלביט מערכות" מהמקום ה-13 למקום ה-10.

 

בשנת 2002, בשונה משנים הקודמות, כל 20 המניות הסחירות ביותר כלולות במדד ת"א-25(1), המורכב, כידוע, מהמניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.

בהקשר זה, מענין לציין שהמניות הפחות סחירות הכלולות במדד ת"א-25 – "טפחות" ו"מבני תעשיה", מדורגות במקומות ה-30 ו-31 ואינן מופיעות בלוח המצ"ב.

 

מניות "אגיס" ו"אלקו החזקות", שנכנסו בתחילת ינואר 2003 למדד ת"א-25, ניצבות בדרוג המניות הסחירות לשנת 2002 במקומות ה-25 ו-35, בהתאמה. ברבעון האחרון של השנה, עקב הציפיות לכניסתן למדד, חל גידול משמעותי במחזורי המסחר בהן ויש להניח שבשנת 2003 תמשך מגמה זו.

 

סקירה זו אינה כוללת את תעודות הסל "תאלי 25", שהמחזור היומי הממוצע שלהן השנה הסתכם בכ-3.5 מליון ₪ (מקום 18 ברשימה) מאחר ומדובר בסל מניות ולא במניה.

 

_____________________

(1) על פי ההרכב שהיה בתוקף בדצמבר 2002.

 

המניות הסחירות ביותר בתל-אביב, 2001 ו-2002 (מחזור בבורסה*, מיליוני ש"ח)

 

 

המניה

2 0 0 2

1 0 0 2

מחזור יומי ממוצע

דרוג

מחזור יומי ממוצע

דרוג

טבע **

35.3

1

30.9

1

בנק הפועלים

18.1

2

22.6

2

בנק לאומי

15.3

3

18.9

3

בזק

13.3

4

17.5

4

אידיבי פיתוח

8.6

5

9.5

5

כיל

7.8

6

5.8

12

דיסקונט השקעות

7.4

7

8.8

6

אידיבי אחזקות

5.9

8

7.0

7

כור **

5.8

9

6.6

8

אלביט מערכות **

5.4

10

5.1

13

מכתשים אגן

5.3

11

6.5

9

שופרסל **

5.0

12

4.4

15

פרטנר **

5.0

13

4.5

14

מגדל ביטוח

4.8

14

3.7

18

כלל תעשיות

4.5

15

6.3

10

בנק מזרחי

4.2

16

4.3

16

כלל ביטוח

3.6

17

3.0

20

בנק דיסקונט

3.2

18

3.4

19

אסם

2.7

19

2.0

25

ריבוע כחול ישראל**

2.6

20

2.5

23

סה"כ 20 הסחירות

163.8

 

173.3

 

סה"כ מניות והמירים

218.8

 

240.2

 

משקל 20 הסחירות

74.9%

 

 72.1% ***

 

____________________

*   מחזור בבורסה בלבד, לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה.

 

** מניה דואלית – מחזורי המסחר בלוח כוללים רק את המחזורים בבורסה בתל-אביב.

 

*** משקלן של 20 המניות הסחירות ביותר של שנת 2001 היה 74.4%.