ערך השוק של החברות הבורסאיות בסוף 2002 שמעון רז, ינואר 2003

ערך השוק של החברות הבורסאיות בסוף שנת 2002 הסתכם בכ- 196 מיליארד ש"ח - ירידה של כ- 21% לעומת תחילת השנה - מעט יותר מהירידה השנתית שחלה במדד המניות הכללי. המשבר בשוק ההון השפיע על רוב החברות הבורסאיות, וערך השוק של כ- 78% מהן ירד במהלך השנה.

 

גורם נוסף שתרם לירידה בשווי השוק הבורסאי הוא מחיקה מהרישום למסחר של 34 חברות,  ששוויין בסוף שנת 2001 היה כ-4.3 מיליארד ש"ח. 26 מהחברות נמחקו עקב הצעות רכש, כאשר הבולטות בגודלן הן "לאומי למשכנתאות", "אלביט" (שמוזגה לתוך חברת האם "אלרון"), "מולטילוק" ו"נכסי אזורים". 8 חברות נוספות נמחקו עקב אי-עמידתן בכללי השימור או פרוקן.

 

השנה נוספו למניין החברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה בתל אביב 9 חברות חדשות, 7 מתוכן נרשמו במסגרת הרישום הכפול. שוויין הכולל של החברות החדשות הסתכם בסוף השנה בכ - 1.7  מיליארד ש"ח,  כאשר  "רדויז'ן" היא הגדולה בין החברות החדשות, עם ערך  שוק של כ- 553 מיליון ש"ח.

 

גורם נוסף שקיזז את הירידה בשווי החברות הוא גיוס ההון שביצעו החברות הבורסאיות במהלך שנת 2002, בסכום כולל של כ- 5.5 מיליארד ש"ח, מרביתו באמצעות הקצאות פרטיות.

 

השווי המצטבר של עשר החברות הגדולות הסתכם בכ- 98 מיליארד ש"ח המהווים כ- 50% משווי השוק הכולל (לעומת 109 מיליארד ש"ח שהיוו 44% בשנת 2001). השינוי הבולט בהרכב העשיריה הראשונה בסוף שנת 2002, הוא חזרתו של "בנק הפועלים" למקום השלישי לאחר שאשתקד עבר אותו, לראשונה מזה עשור, "בנק לאומי". ראויה לציון גם עלייתה של  "אלביט מערכות" מהמקום ה-17 למקום העשירי, במקום "אידיבי אחזקות" אשר ירדה למקום ה- 13, לאחר ששווי השוק שלה הצטמק השנה בכ- 40%.

 

הלוח המצ"ב מציג את ערך השוק של 620 חברות הרשומות בבורסה בסוף שנת 2002. מן הלוח עולה, כי בסוף השנה נסחרו בבורסה 34 חברות, ששווי כל אחת מהן מעל מיליארד ש"ח (לעומת 44 בסוף שנת 2001), 57 חברות ששווי כל אחת מהן מעל חצי מיליארד ש"ח ו- 107 חברות ששווי כל אחת מהן מעל 200 מיליון ש"ח.

 

שווי השוק של כל אחת מ- 62 החברות, הנמצאות בעשירון העליון, גבוה מ- 465 מיליון ש"ח, וסך שווי השוק שלהן מסתכם בכ- 174 מיליארד ש"ח (כ- 89% משווי השוק הכולל).

שווי השוק של כל אחת מ- 62 החברות הנמצאות בעשירון התחתון נמוך מ- 7 מיליון ש"ח, וסך שווי השוק שלהן מסתכם בכ- 250 מיליון ש"ח (כ- 0.13% משווי השוק הכולל).

 

גודל חברה ממוצע הסתכם בסוף השנה בכ- 316 מיליון ש"ח, לעומת כ- 400 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות.

 

ערך שוק לחברה, המוצג בלוח, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה, אג"ח אופציה ואופציות רכישה) בתוספת הערכה לשווי מניות שאינן רשומות למסחר, לפי מחיר הסוג הנסחר בבורסה.

 

הנתונים בלוח מתייחסים ל- 620 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה, ואינם כוללים:

 

א.         קרן סגורה ("כיוון") ותעודות סל ("תאלי-25").

ב.         חברה שרוב מניותיה אינן נסחרות בבורסה ("פתוח תעשיה").

ג.          חברה שרק איגרות החוב להמרה שלה רשומים למסחר בבורסה ("אנגל מסחר").

למאמר המלא כולל טבלת נתונים